29 de maig de 2012

Esquela de Teresa Aguilar Altimiras (23-07-1930)

El Pla de Bages, 23 de juliol de 1930, núm.8079

Esquela Primer aniversari 
Totes les misses que se celebraran demá, dimecres, a les esglésies de la Mare de Deu del Carme, de Manresa, i a la parroquial de Santa Maria de Navarcles, seran aplicades en sufragi de l’ànima de Na Teresa Aguilar i Altimiras.
Vídua en primeres noces de Sebastià Picañol i Gros i en segones de Maurici Lladó i Tañá que morí el dia 30 de juliol de 1929
Havent rebut els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostólica (A.C.S) 
Els seus afligits nebots, nebodes, la raó social Josep Ribó i família tota, pregeun als seus amics i coneguts que la tinguin present en llurs oracions i vulguin assistir a alguna de les dites misses per qual acte els restaran agraïts. No es convida particularment.