Presentació

Fa un temps, quan feia la recerca per a escriure un llibre sobre la història del teatre amateur de Navarcles, vaig adonar-me de la importància dels diaris i revistes antigues alhora de reconstruir la història local. De notícies relacionades amb el teatre no en vaig trobar gaires, però sobre Navarcles en general, déu n'hi do! les que hi havia.

Aquest projecte, iniciat el novembre de 2009, vol recuperar les notícies sobre Navarcles que aparagueren en diaris i revistes antigues, des del segle XIX fins, més o menys, l'aparició de la Regió 7, l'any 1978. L'objectiu no és recuperar-les per si mateixes, sinó els fets, successos, entitats, persones... que al llarg d'aquest temps han sigut, per una raó o una altra, d'interès, i que avui poden aportar dades del nostre poble de gran valor històric: social, cultural, econòmic...

En les històries hi ha de tot, algunes de més interessants i d'altres de menys: des d'assassinats, topinades electorals i actes d'inauguració amb baralles, fins a esdeveniments més tranquils i administratius (cobraments d'impostos, aprovacions de projectes de carreteres, programes de festes...). En tot cas constitueixen cròniques diàries que permeten reconstruir des dels grans esdeveniments i fins a la vida diària d'aquest poble.
No es tracta d'un treball de formigues, de recòrrer pàgina a pàgina els milers de publicacions (com vaig intentar de fer inicialment en estudiar el teatre amateur), sinó d'aprofitar els recursos que existeixen avui a la xarxa Internet. Actualment hi ha moltes d'aquelles publicacions digitalitzades (i més que s'hi van afegint) en diversos arxius: 
- Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, de la Biblioteca de Catalunya
- Xarxa d'Arxius Comarcals-Premsa digitalitzada, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
- Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades, de la Diputació de Barcelona
- Premsa digitalitzada, del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de Girona
- Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, de la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives
- Revistes de fons antic (Dipòsit Digital de Documents), de la Universitat Autònoma de Barcelona
- Hemoreteca Digital, de la Biblioteca Nacional de España 
- Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, del Ministerio de Cultura del Govern d'Espanya
- Memòria Esquerra, de la Fundació Josep Irla 
Igualment existeixen les hemeroteques de diaris encara actualment en publicació:
- La Vanguardia 
- ABC
Les notícies aquí dipositades són classificades, per a la seva major facilitat de consulta, per: anys, publicació i tema d'interès (les paraules clau). Així mateix, per a una major rigorositat històrica, la transcripció en les notes es respectarà l'ortografia i llengua original.

El buidatge és dut a terme pel Llorenç Ferrer, que s'afegí al projecte el 2011, i jo mateix. Així mateix, hem d'agrair a la Maria Gudayol la transcripció de moltes de les notícies aparegudes a la revista navarclina Sol Ixent, que ens ho va cedir el 2012.

Xavier Oliveras