14 de desembre de 2009

Inauguració del Centre Excursionista del Bages (25-04-1905)

El Pla de Bages, núm.330, 25 d'abril de 1905, pàgines 1 i 2.

En portada es publica una crònica de la "Inauguració del Centre Escursionista de la Comarca del Bages", que es dugué a terme el diumenge i dilluns 23 i 24 d'abril de 1905. El dilluns 24:

"A les dòtze se reuniren a la Plassa del Olm els escursionistes. La plassa s'omplí de carruatjes que havien de conduir als espedicionaris al antic Monastir de Sant Benet de Bages, aont onejava la bandera catalana.
La concorrencia visitá totes les dependencies d'aquèll monumental cenobi, treyentne centenars de fotografies, y a les dugues comensa l'acte inaugural del "Centre Escursionista de la Comarca del Bages".
En el pati central del Monastir s'hi axecá un catafal pera la Presidencia, que ocupaven els senyors Esteve, Torras, Mossèn Fònt y Sagué, Soler y March, Abadal, Martorell, Vilasèca y representants de Navarcles, Sampedor y Navás."

Tot seguit s'iniciaren els parlaments, durant els quals:

"La Presidència dona compte de les adesions al acte dels Alcaldes de Navarcles y Sanr Fructuós."

Així mateix, Leònci Soler y March en referència al monestir de Sant Benet:

"Els joves ens han portat a n'aquestes venerades ruines, ab molt acèrt dòncs la major part de les iglesies de nòstre comarca son filles d'aquest Monastir còm ho es el pòble de Navarcles.
Treballèm tots per a que aquest Monastir, torni a la religió a l'art y a la pátria."

A continuació parlà Cessar August Torras (president del Centre Excursionista de Catalunya), que al final del seu parlament:

"Finalment dona les gracies a les autoritats, [...] y al "Centre Autonomista" de Navarcles."

A continuació l'acte es clogué:

"L'acte que fou solemníssim acabá a les quatre havent assistit al metex delegacions de Sant Fructuós de Bages, Navarcles, Suria, Sant Joán de Vilatorrada, Sallent, Navás, Pònt de Vilumara, Sampedor y altresm calculant que la concorrència no baxaria de 1000 persones."

Després, els excursionistes tornaren a Manresa.