7 de desembre de 2009

Les festes de Pasqua de 1904 (08-04-1904)

El Pla de Bages, núm.20, 8 d'abril de 1904, pàgina 1.

En la secció "Crònica de la Comarca", una interessant notícia de les festes de Pasqua i les entitats que hi participaven:

"Hèm passat les festes de Pasqua de Resurecció bastant alegres, atèsa la calma de fèyna que hi ha en les fàbriques de la rodalia.
Cantaren les tradicionals caramelles dos còros anomenats de la "Trompèta" l'un y dels "Aucellistes" l'altre. Anaven acompanyats d'una orquesta cada un y tots dos cantaven molt afinadèt. Les còlles dels menuts ab ses ignocentes cantarelles fèyen l'alegria de la gent.
Les festes de l'iglésia també foren molt lluides, pux que'l zèl y gust de Mossèn Eudald Coma, nòstre senyor Rector, es bastant pera que totes les festes de l'iglésia revestèxin una solemnitat hermosíssima.
El Centre Catalá Autonomista també va celebrar la primera Pasqua de la seva constitució ab una funció dramática en son local social, posant en escèna el drama en 3 actes "Fam d'òr" y la bonica pessa "Gòt per copa". Abdugues òbres foren interpretades molt bé per la secció d'aquèst Centre, estrenantse una bonica decoració de bòsc feta per n'Esteve Camprubí, sòci del metex.
En conjunt passarem unes festes de Pasqua molt divertides, esperant que Deu ens dexará vèure la Pasqua de Ressurecció de nòstra estimada Catalunya."