17 de desembre de 2009

Una excursió a Sant Benet (04-10-1906)

El Pla de Bages, núm.754, 4 d'octubre de 1906, pàgina 1.

Una notícia del Centre Escursionista de Bages, titulada "Escursió a Sant Benet", referent a una excursió en la que hi participà el Fortià Solà, i acabà en una festa improvisada a la fàbrica de Sant Benet:

"El diumenge pròp passat [30 de setemebre] un estòl de socis del "Centre Escursionista" fèren cap al històric monestir de Sant Benèt de Bages, pera comprobar sobre'l terrèny les originals opinions que sobre varies construccions de dit cenòbi en té formades l'aventatjant alumne de la Escòla d'Arquitectura 'N Josèp Coll y Vilaclara [1882-1915; fou deixeble d'Antoni Gaudí].
Feu remarcar els fonaments que te pera deduir el llòc aont foren bastides les primitives capella y construccions, l'ala per la qual es comensá la construcció del claustre, y en la forma y cronimse que s'anaren construint la esglesia actual, les crugies anècses, la sala abadial, els cellers, etz. No'ns estenèm en resenyarho perquè ho farèm al donar compte de la conferència que doná en el "Centre Escursionista" y de la qual la escursió de diumenge fou una comprobació.
Pera millor fer compendre qualques observacions, mostrá una acabadíssima planta que ha fet del manestir. No's cansá de fer tota mena d'aclaracions pera portar a tots els convenciment de ses opinions, que certament están magníficament fundades y serenament pensades.
Tots els concurrents que eren nombrosíssims, dòncs n'hi havia gran nombre de Navarcles, reconegueren la interessantíssima feyna portada a terme per l'ilustrat jove.
L'ajudá en la tasca d'esplicar el simbolisme dels capitalls l'ilustrat y sentimental poèta, Vicari de Navarcles, Dr. Fortiá Solá, qui després de acabat l'estudi que's feu del Cenòbi, en el pati d'entrada llegí una colecció d'hermossíssimes poesies, inspirades en la visió del monestir, que foren aplaudides ab gròs entusiasme pel nobrosíssim públic.
Desde aquèstes planes preguém dongui a fruir als sedents de poesia les belles mòstres que'ns dexá fruir aquèlla tarde, que encomaná son sentiment a tots els que tingueren la sòrt de sentirles. També faria un bòn servèy si escrigués el simbolisme dels capitells mès interessants del claustre, que a ningú còm a n'ell havíem sentit esplicar tan justament.
Els senyors Amat, Armengòu, Gòmis, Vallès y altres de la secció de Fotografia, van trèure una pila de fotografies, bax la direcció artística del senyor Còll. Aquèstes fotografies, junt ab altres, es probable que serán la base pera la formació d'una colecció artística de targètes postals de la Comarca que editará'l Centre Escursionista.
Axís s'acabá l'escursió; prò la distingida família Mir, de la fàbrica de Sant Benèt, convidá a n'aquèlla munió d'entussiastes a ballar sardanes; y no's feren pregar joves ni vells, minyons ni fadrines, rics ni pòbres; tots en amorosa encaxada, ab la esgarrifansa encara al còr de la emoció fruida per la visió del poètic monument, al sò de les belles melodies de nòstra música popular, ballaren la dansa que millor que cap altra costúm catalana encarna millor el nòstre carácter y la amorosa germanor de tots els catalans."