10 de desembre de 2009

Una valoració del meeting del Centre Català Autonomista (03-08-1904)

El Pla de Bages, núm.114, 3 d'agost de 1904, pàgina 1.

En la secció "Crònica de la Comarca" s'hi inclou un text escrit pel Mauro Monatané, del Centre Català Autonomista:

"NAVARCLES.- Senyor Director: Comensa ja a treure tanys ufanosos la llevor que escamparen el dia 24 del mès passat en aquèsta població, 'ls que sens cansarse may van pelegrinant per totes les encontrades de Catalunya ab el sol fi de despertar catalans, y ferlos conscients de la honradesa de nòstres ideals, ferlos reviurer el sagrat amor que devèm tots a nòstre Catalunya.
La proba de lo que estèm dient es; les converses que hem sentit a gust que pòcs dies antes eren ben indiferents a tot, y que ara confessen a boca plèna que nòstre causa es justa y noble y que nòstres doctrines están plènes de grans veritats.
Nosaltres n'estèm convensuts de lo que'lls diuen mes per axó'l sentiro de boca de gent indiferenta y fins enemiga nòstre, se'ns ompla el còr de joya y tením fe, fe ardentíssima de que será nòstre la causa de Catalunya guanyant els còrs dels catalans, que a tots hi resta encare un xic de calcú d'amor per nòstre aymada Patria.
No m'entreting a fer la ressenya del meeting perque'l redactor enviat per EL PLA DE BAGES ho feu be y esplicitament, sòls li diré que fou una festa complerta, una festa de gran profit per nòstre causa.
Sentirèm no poguer obsequiar mes a nòstres visitants tan al diputat D. Leònci Soler còm als demés companys de Barcelona, mes va ser perque uns i altres disposaven del temps just pels respectius trèns de Cervera y Barcelona que a Manrrèsa tenien que pujá.
Nòstre diputat va enviarnos després una carta encoratjadora y de felicitació a nòstre Centre per lo molt que trevalla per Catalunya, y va oferir el proporcionarnos una biblioteca perque'ls socis puguin fruir llegint bòns llibres y apendre be y de memoria que tots la tinguèm al còr la història de Catalunya.
Deu li pagará tan bòna obra y nosaltres li quedarèm eternament agraits.
Y axís continuarèm fent Patria sempre sènse desmayá may que'l fi de la jornada hi trovarèm el goigs complèrt d'haber contribuit al deslliurament de nòstre Catalunya retornantli sos antics drèts, ses llivertes venerades.
Desde aquèstes planes s'oferèx el "Centre Catalá Autonomista de Navarcles" a totes les entitats autonomista d'aquèsta comarca y a tots els catalans que sentin ver amor a nòstre tèrra.
Desposi de S.S.
Mauro Montané."