7 de gener de 2010

Diverses notícies (17-10-1913)

El Pla de Bages, núm.2828, 17 d'octubre de 1913, pàgines 1 i 2.

A la secció "Crònica de la Comarca", unes notícies de Navarcles:

"Están molt avensats els treballs de montura de la maquinaria de la fábrica del Riu de don Isidro Puig i Companyía.
En aquesta fábrica s'hi instalará la secció de preparació i filats en la que s'ocuparán molta gent.
- Aquest any no han tingut feina els pagesos a veremar. Per ells va fer-ho amb dolorosa anticipació la tempesta ocorreguda el dia 2 de juliol, en la que caigué una pedregada que ho deixá tot pelat.
- Segueix greument malalt tement-se un fatal desenllás, el conegut industrial d'aquesta població don Josep Baraldés i Gras.
Li desitjèm un bon remei i la complerta curació.
- Hem tingut el gust de saludar al virtuós, humil i sabi sacerdot R.P.Fr. Pere Prat, religiós de l'Ordre de Sant Agustí.
L'ilustre religiós es natural de Sant Jaume de Olsinellas, parroquia propera a Navarcles.
Ha estat aquí per a visitar a una germana seva.
El distingit religiós agustí, va ingresar en el Noviciat de l'Ordre a Valladolid el 1877.
En 1885 fou destinat a Filipinas. En aquelles illes, administrá algunes parroquies i fou capellá i director del Assil d'Orfenes a cárrec de les MM. Agustines.
Va estar 14 anys al Arxipiélac filipí retornant a la Península l'any 1899.
Trovant-se delicat de salut fou destinat a la Casa Residencia de Barcelona, on va millorar notablement de salut, i fou destinat a les Missions de Perú en Iguitos (Departament de Loreto), en quin lloc ha residit 13 anys, havent sigut nombrat Prefecte Apostólic de dites Missions l'any 1911.
Actualment goça de llicencia per quatre mesos, que'ls passará a Burgos per a referse de la seva trencada salut.
El R.P.Fr. Prat, havía estudiat en el Seminari de Vich els quatre primers anys de la carrera eclesiástica, acabant els seus estudis en el Convent de Manila.
El P. Prat, en sa curta estada aquí, ha sigut molt respectat per tots els navarclins. Ha tornat a Burgos, on, com diem, hi passará la temporada de llicencia.
Desitjèm que's refassi complertament de la salut."