6 de gener de 2010

Diverses notícies (30-10-1912)

El Pla de Bages, núm.2542, 30 d'octubre de 1912, pàgina 1.

A la secció "Crònica de la Comarca" unes notícies de Navarcles:

"Ha acabat el Novenari d'Animes que ha estat cada dia més concorregut. Els sermons a cárrec del ilustrat senyor Rector de Jorba Rnt. don Ramón Perramón, han sigut de gran oportunitat y produit gran fruyt entre'l nombrós auditori, com s'ha demostrat en la missa de Comunió que com acabament del Sant Novenari va celebrarse, concorrent centenars de fidels.
El Rnt. Perramón fa tres anys ve a dirigirnos la seva entussiasta y eloqüent paraula pel Novenari d'Animes.
- S'ha anunciat la visita del senyor Bisbe per dijous prócsim [3 de novembre]. Administrará el Sagrament de la Confirmació y el dissapte sortirá cap a Calders y altres parroquies de Castelltersol.
- Un d'aquests dies ha estat aquí el veedor de la Unió de Vinyaters de Catalunya, acompanyat del delegat don Josèp Fontcuberta, del subdelegat don Jaume Tapias y del vocal del Consell Comarcal don Valentí Vintró.
Els mentats senyors han visitat a varis culliters, emportantsen el veedor mostres del vi pel seu análissis.
La cullita ha sigut regular pro de bona calitat. El preu normal del vi es de 16 a 17 pessetes la carga.
Els culliters y els pagesos en general están satisfets de les cullites y del aspecte de les sembradures.
- L'alcalde don Joán Arrasti [1909-1915] ha fet pública la disposició de que els propietaris construexin aceres a les respectives cases.
Per la construcció de les aceres els ha donat un llarg plasso a fi que tots puguin cumplirla.
Aquesta será una bona millora bax el punt de vista urbá y higiénic."