6 de gener de 2010

El llibre "Estudi sobre'ls vins de la Comarca de Bages" (21-05-1912)

El Pla de Bages, núm.2410, 21 de miag de 1912, pàgina 1.

A la secció "Sessió de l'Ajuntament" es publica l'acta del ple de l'Ajuntament de Manresa del dia 20 de maig de 1912. En relació a Navarcles s'hi diu:

"Es dona compte d'una comunicació de don Josep Pascual, farmacéutic de Navarcles, oferint al Ajuntament el seu llibre «Estudi sobre'ls vins de la Comarca de Bages».
S'acorda agrair l'ofrena y demanar alguns eczemplars al seu autor."