4 de gener de 2010

El nou mossen i la festa de Sant Antoni o dels Traginers (19-01-1909)

El Pla de Bages, núm.1431, 19 de gener de 1909, pàgines 1 i 2.

A la secció "Crónica de la comarca" dues notícies de Navarcles:

"Donèm la benvinguda a Mossèn Esteve Toneu, Pvre., y desitjèm que nòstra Parròquia, li siga fòrsa agradòsa, a la qual ha sigut destinat.
- El Grèmi de traginers de nòstre pòble ha celebrat la seva festa tradicional en honor de Sant Antòni Abat.
A les dèu del matí s'han celebrat els Divinals Oficis, havent oficiat el sacerdòt Mossèn Esteve Toneu, cantantse la Missa del meritíssim mèstre Peròsi, Te-Deum laudamns, ab acompanyament de varis instruments, per la orquesta anomènada Els Sallentins. En el Evangeli pujá a la cátedra del Esperit Sant nòstre digníssim y zelós Párraco Mossèn Eudalt Coma, feu el panegíric de Sant Antòn, fentnos vèure còm aquèt admirable Sant, tenia verdader conexement del origen, naturalèsa y destino del hòme, determiná dedicarse esclusivament en el servèy de Deu y del pròcsim entregant a Deu la opulenta fortuna que li tocá per herència en la persona dels pòbres.
Després del Ofici se feu la benedicció dels animals còm es de costum tots els anys. Acabada la benedicció, el banderado enlayrá la bandera sobre el seu caball; que aquèst any ha tocat per tòrn al traginer En Ricard Altimiras, fentli de costat els traginers Isidro Riera y Ramon Montaner; y donáren un tòm per nòstres carrers, seguint els demès traginers que volgueren prendre part a na aquèll acte y acompanyats per la orquesta Els Sallentins que tocaren algunes de les marxes del seu repartori.
Després d'haver donat el tòm, feren una carrera d'un trajecte de 500 mètres; y váren donar dos prèmis que consistien, el primer en cabrit y el segón dos pollastres havent sigut guanyadors els caballers En Ramon Canudes, el primer y En Valentí Solervicens el segón, per haver recorregut dit trajecte ab mènos temps.
Els nòstres traginers se vèu que son molt pòc aficionats a les sardanes, perque han suprimit del seu programa aquèt ball popular, en que xics y grans, joves y vells, ab tant de gust tothòm hi pòt pendrer part."