7 de gener de 2010

L'assistència del mestre de Navarcles a un acte (17-07-1913)

El Pla de Bages, núm.2753, 17 de juliol de 1913, pàgines 1 i 2.

Es publicà una notícia titulada "Acte important", en el que hi assití un representant de l'escola de Navarcles:

"Realment ho fou el celebrat [d'important, l'acte] el dia 13 pels mestres de les ecoles nacionals del partit de Manresa.
En la sala d'actes del Orfeó Manresá s'hi congregá una notrida representació (pocs devíen faltarnhi) del nostre magisteri, per escoltar la conferencia que, segons reglament oficial, devía donarlos el senyor Inspector Provincial [Emili Soler].
[...]
[...] aprofitant el temps per exposar opinions i procediments i que s'anés sense por, amb tota senzillesa; i aixís se feu, començant el senyor Massana, de Sant Vicents de Castellet per encetar l'assumpto, alternant-hi'ls senyors [...] Soler, de Navarcles; [...].
[...]. Els senors Soler i Garrit [de Sant Fruitós] digueren, i ben justament, que l'ensenyança deu ésser primer que tot educativa. [...]."