2 de gener de 2010

Les festes del centenari de la Guerra del Francès de Manresa (10-06-1908 i 15-06-1908)

El Pla de Bages, núm.1251, 10 de juny de 1908, pàgines 1 i 2; i núm.1255, 15 de juny de 1908, pàgines 1 i 2.

Durant el mes de juny de 1908 es va celebrar a Manresa el centenari de la Guerra del Francès. En portada es publicà una crònica titulada "Festes del Centenari"; entre els diferents actes hi havia, el dia 9 de juny, la visita a Manresa dels Infants d'Espanya, Ferran de Baviera i Maria Teresa de Borbó:

"Al andèn [de l'estació de ferrocarril] esperaven al trèn real [...], Comissions dels Ajuntaments de [...] Navarcles, [...]."

El dia 14 de juny de 1908, es feu un acte en honor al somatent:

"Desde bòn matí es vegeren pels carrers de nòstra ciutat [Manresa], nombrosos grupus d'individuus del somatent del Partit de Manrèsa que venien per assistir a la Missa de campanya."

Després de la missa, el Capità general Linares, va passar revista als somatents:

"Desseguida el Capitá general acompanyat del Cabo de Partit y autoritats passá revista als Somatents de [...] Navarcles, [...].
El senyor Linares estrenyia afectuosament la má als desecendents d'aquèlls defensors de la pátria en l'any vuyt."