17 de gener de 2010

Les festes a la Verge Immaculada i la Lliga del Bon Mot (13-12-1913)

El Pla de Bages, núm.2876, 13 de desembre de 1913, pàgina 2.

A la secció "Crònica de la comarca", una notícia referent a Navarcles:

"Brillantíssimes han resultat les festes dedicades a la Verge Immaculada. El poble ha donat una prova mès de la seva fé i religiositat concorrent a totes les funcions que han sigut amenitzades per la orquesta de Navarcles.
El predicador que ho fou el Rnt sacerdot manresá Mossen Rovira, estigué eloqüentíssim en el panegíric de la Puríssima i Immaculada Concepció de María. Durant tres quarts enaltí les virtuts i poder de la Mare de Deu, i la protecció que dispensa els seus devots.
Forma constrast la religiositat manifestada pels majors en les mentades festes amb el desmanec dels xicots de 12 a 16 anys que han adquirit el denigrant vici de renegar.
Per a curar aquesta lepra social ha treballat i treballa molt la benemèrita Lliga del Bon Mot, i a tan meritoria i regeneradora tasca hauríen de contribuir les autoritats a les quals cridém l'atenció perque dictin alguna disposició vetllant per la moralitat pública, encaminada al desterrar de Navarcles el vici de renegar que'ns presenta devant dels forasters com a poble de baix nivell moral i de poca educació."