31 de juliol de 2011

Conferència sobre viticultura (03-02-1914)

El Pla de Bages, 3 de febrer de 1914, núm.2915

"De Navarcles. La conferencia sobre viticultura donada ahir en el Centre Catalá Autonomista, per l’enginyer de la Estació Enológica de Vilafranca del Panadés, don Isidro Campllonch, fou un exit.

El saló del Centre va omplirse com mai s’havia vist en actes semblants, sortir molt complaguts els concorrents.

El distingit conferenciant amb claretat i eloqüencia desenrotllá el tema, i portá el convenciment al auditori dels bons resultats que poden els tractaments que aconsella.

Al acabar el conferenciant fou molt aplaudit i felicitat.

Hi havia representacions de Sampedor, Sallent, Sant Fructuós de Bages, Cabrianes, Viladordis, Calders, Talamanca i Viladecaballs.

Per les ensenyances que de la conferencia es desprenen, hi ha intent de ferla estampar i repartirla profusament entre la classe agrícola i principalment als viticultors."