31 de juliol de 2011

Festa Major, campanya electoral i conferència (16-02-1914)

El Pla de Bages, 16 de febrer de 1914, núm.2926

"Notícies de Navarcles. Ens comuniquen que ha passat la festa Major sense incidents.

La professó en honor de Sant Valentí, patró del poble, i de desagravi a la Creu Santa, per la profanació de que fou objecte dies enrera de qual fet repugnant varem donar compte oportunament, fou un aconteixement. Nombrosos socis del Centre Catalá Autonomista i tots els de l’Escola Dominical, hi assistiren amb atxa formant dues llargues fileres que’s calculen uns dos cents.
-La vetllada celebrada la nit del dissapte i diumenge en el Centre Catalá, a benefici dels soldats fills de Navarcles que son a Melilla, resultá un éxit recaudantse setanta dues pessetes. Hi cantá amb gran gust artístic la tiple senyoreta Maria de la C. González, resident a Sant Fructuós, que fou acompanyada al piano per l’inteligent mestre nostre amic en Josep Mir.
Quan s’acabava la vetllada el digne i actiu president del Centre, nostre bon amic don Valentí Vintró, llegí una carta que s’acabava de rebre del meritíssim manresà don Leonci Soler i March, saludant al Centre Català Autonomista i a tots els amics de Navarcles. La lectura de la carta fou rebuda amb una entussiasta ovació i’s donaren visques al diputat del districte.
El senyor Vintró, en breus pro vibrants paraules recomaná a tots que treballin perque triomfi la moralitat política i administrativa, l’ordre i el progrés del districte que simbolitza la candidatura del senyor Soler i March. Llarcs aplausos aculleixen les darreres paraules del senyor Vintró.
Malgrat la demagogia imperant, Navarcles donará si no la majoria un respectable contingent de vots a favor del benemerit senyor Soler i March.
La segona conferencia que sobre’l tema la “malatia dels ceps”, doná ahir el senyor Mestres, fou ben reconeguda i profitosa pels vinicultors, que ovacionaren al conferenciant al acabar el seu treballm que desenrotllá amb gran claretat i detalladament".