9 d’agost de 2011

Enterro a Cal Amador, festa de la Germandat de Sant Josep, pedregada i caramelles (17-03-1916)

El Pla de Bages, 17 de març de 1916, núm.3541

Crónica de la Comarca
Navarcles


"El diumenge prop passat morí en aquest poble la senyora Antònia Baraldés Manganell, esposa del conegut forner don Amador Santamaria. La seva mort ha causat fort desconsol i pena pel caràcter afable i sencill que atresorava, i que la feien mereixedora del carinyo de tothom. Demostració d’això ho fou l’acte del enterrament el que hi assistiren gran nombre de persones de totes les classes socials que al ensemps significaren a la familia de la finada les simpaties amb que compte en aquest poble.

Rebin el seu espós don Amador Santamaria, germans Lluís, Antoni, Enric i Rosa i demés parents l’expresió de nostre sentit condol.

-Diumenge próxim celebrará la diada del seu Patró la Germandat de Sant Josep amb lluidíssims festetjos. El sermó está confiat al distingit orador Mossen Josep Closs. Está contractada per les festes religioses i profanes l’acreditada orquesta Massanes de Manresa.

-Tothom lamenta a Navarcles que havent sigut un dels llocs més perjudicats per la pedregada del juliol de 1913, més que S. Fructuós i Calders, aquets pobles hagin merescut la condonació de la contribució i en canvi Navarcles, no ha sigut atesa no s’han tingut en compte els greus perjudicis que aquella pedregada li ocasioná.

-Es trevalla activament a les obres d’explanació de la carretera que ha d’enllaçar amb la de Vich i quina facilitat de comunicació cal esperarse ventatges positives.

-Estan molt animats nostres pagesos amb la creació de la Caixa Rural que segons noticies s’inaugurará aviat.

-Les Societats Chorals estan ensaijant les típiques caramelles com costum tradicional que ve de gust a tothom".