4 d’agost de 2011

Estat de les vinyes, mes de Maria i festa major de Viladecavalls de Calders (27-05-1914)

El Pla de Bages, 27 de maig de 1914, núm.3007

Crónica de la Comarca
Navarcles


"Els vinyats presenten molt mala cara. La pedregada de l’any passat va deixar els ceps en un estat tan decaigut que sembla costarà refer-se.
A la pedregada de l’any passat hem d’afegir-hi els intensos frets i secada del corrent, per lo que la viticultura passa per una situació bastant crítica.
Es veuen molts rotllos de ceps qui no hi ha cap brot; sols una quarta part han brotat.
Després de les darreres plujes, els bons s’han reviscolat molt, pro el fruit que aquet any donaran sera poc i de poca força.
Es tracta de fer venir algun enginyer agrónom per a que estudii la situació dels vinyats i les causes que obeeix el mal que sofreixen.
-Lluides i ben concorregudes son les festes celebrades en honor de la Verge Maria en aques mes a Ella dedicat.
Els sermons pronunciats pels Rnts. Senyors Vicaris, han sigut ben notables elogiant les glories virtuts i poder de la Mare de Deu.
-El proxim dijous es celebra la festa major en el veí poble de Viladecavalls de Calders. El sermó del ofici ha sigut confiat al eloqüent orador l’ilustrat senyor Vicari de Navarcles, Rnt. Don Joan Guix.
Les notícies que aquí tenim son de que les festes d’iglesia seran espléndides i ben solemnes perque s’ha alcançat del Cel el benefici de la pluja.
Les de caràcter profà serán variades, guardant-se el caracter tipic del poble".