1 d’agost de 2011

Festa de Santa Llúcia, reunió del Sindicat Agrícol del Llobregat de Bages i altres (24-12-1913)

El Pla de Bages, 24 de desembre de 1913, núm.2885

Crónica de la comarca
Navarcles


"El diumenge últim es celebraren solemnes i lluïdes festes dedicades a Santa Llúcia. Els navarclins tenen molta devoció a la Santa advocada de la vista, com ho prova el que les funcions aixís al matí com a la tarda l’iglesia estigué plena de fidels.

L’ofici va ésser a tota orquesta i cantat pels meteixos músics que ho eren “Els Masanas” de Manresa.

El sermó, que fou un panegíric de la Santa, el predicá amb gran eloqüencia l’ilustrat vicari de aquest poble Rnt. D. Joan Guix, que s’ha conquerit fama d’orador.

També predicá a la funció de la tarda després del Sant Rosari que fou cantat per la mentada orquesta.

-El Sindicat Agricol del Pla de Bages, va reunirse el diumenge passat a les 10 del matí, exposant la Junta alguns assumptos de gran interés i bona marxa del mateix.
Regná a la reunió molt entusiasme.

-Fa pocs dies va matarse un tossino que va pesar la friolera de !163 carniceres! Fou engreixat pel agricultor don Josep Canudas.
Altres dos també engrexats pel mateix pagés varen pesar 307 carniceres.
Ha sigut comentat favorablement pel senyor Canudas que els seus tossinos hagin fet aquelles pasades, lo que de molts anys no s’havia vist a Navarcles.”