9 d’agost de 2011

Junta General del Sindicat Agrícola del Llobregat de Bages (05-03-1916)

El Pla de Bages, 5 de març de 1916, núm.3531

Nota agrícola
Sindicat Agrícola del Llobregat de Bages


"Ha tingut lloc la Junta General ordinaria d’aquesta importantíssima Entitat Agrícola per a la aprovació dels comptes del any proxim passat, i per a l’aprovació del Reglament de la Caixa rural que proximament es procedirá a la seva fundació.

El local social que al ensemps es fabrica de destilació de vins i brises, estava abarrotat de socis fins al punt que no era capaç per a contenir tanta multitut, la qual omplica tot el tros de la carretera de Vich (Pla de Torruella, S. Fructuos de Bages) que dona front al edifici del Sindicat.

El senyor Rector del Pont de Cabrianes Mossen Joan Sala, amb un zel mai prou alabat, va donar compte de les gestions practicades aprop de totes les personalitats de Manresa i la Comarca que s’interessan pel benestar de la nostra pagesia i al efecte va comunicar que de per tot arreu havia rebut pataules encoratjadores i promesas d’un cincer apoi moral i económic. Al esser conegudes tan falagueres realitats, varen esser rebudes amb un esclatant aplauso.

Va acabar l’acte amb un parenostre resat pel etern descans de qui fou el primer i més bondadós patrocinador de la Caixa rural en fundació l’Ilm i Rvm Doctor Josep Torras i Bages, Bisbe de Vich

Donava goig de veure la desfilada de la nostra pagesia dels pobles de Navarcles, S. Fructuós, Sampedor, Talamanca, Mura i Calders tota perteneixen al mentat Sindicat Agricola.”