1 d’agost de 2011

Míting lerrouxista vist pels regionalistes (03-04-1916)

El Pla de Bages, 3 d’abril de 1916, núm.3554

"De Navarcles
El dissabte passat hi doná un mitin la plana major del bloc idoneo lerrouxista. Parlaren només dos oradors, el Sr. Fius com a plat fort i el Sr. Trulls com a entremés. Dits oradors digueren que parlaven per boca de ganso o sigui pels Srs. Vila i Borrás.

No cal dir que a l’arrivada esparaven als oradors un escamot d’homes i criatures, haventhi al davant el digne agutzil del Ajuntament senyor Gironella. Aquest acompanyá als personatges fins a la Plaça Nova aon hi havia el Ajuntament casi en ple i once individus més. Anaren cap el café del Met. Contarem les persones i n’hi havia quaranta tres de justes i cabals. Entre aquestes hi havia els amics nostres. L’alcalde, que hi era, s’excusá de parlar malgrat les instancies d’en Fius, perqué cregué que la cortesia no l’obligava a tant.

Parlá en Fius, i com que la falsetat de la seva posició política, no li permet exposar ideals ni cap programa serio, tot el seu discurs va consistir en desportricar contra la nostra gent i en regateijar els medis reconeguts per tothom que ha contret el senyor Abadal, diputat provincial, al conseguir la construcció de la carretera. Va pintar al senyor Claret com un patró autócrata que seria un butxí de la clase obrera si triomfava; es va oblidar de dir que’l senyor Vila també era un patró. Va despotricar contra els regionalistes dient que feiem barallar a les regions espanyoles. Va acabar cantant un himne a la gestió del senyor Vila, dient que en els sis anys que ha sigut diputat ha fet moltes coses (pro no va dir quines) i que encara en fará més de aqui en endavant.

Per punt final va fer una ensabonada a l’Ajuntament dientli que les millores fetes al poble, les havien fetes perque era lliberal; (moltes gracies; de manera que com a navarclins no servim).

El senyor Trulls, que’l seu ofici tothom sap que’s el de fer de botiguer de grans, no s’enredá gaire, digué quatre tonteries i el acte va acabar... com el rosari de l’aurora en el dia de pluja.

Tothom va quedar admirat de la frescura del sr. Fius al adonar amb plumas agenas la senyor Borrás i al senyor Vila quina gestió en lo de la carretera ha sigut nula. ¿Perqué no ha vingut el senyor Borrás personalment a reclamarnos gratitut? Estem segurs que ell no seria tan despreocupat com el senyor Fius.

Tots sabem que’l poble está decididament per a el Sr. Claret, qui obtindrà una grossa majoria perque representa un ideal, que es el regionalista, i peque l’avalen els elements que han treballat mes per Navarcles; ademés el Sr. Claret, per l’interés que hi té es l’home únic que conseguirá que’l ferrocarril del Este passi per Navarcles.

L’unic home que treballa astutament per en Vila en aquest poble es el secretari Sr. Morell. Tots sabem perqué."