9 d’agost de 2011

Moviment de població, festa de capdany i nou alcalde (04-01-1916)

El Pla de Bages, 4 de gener de 1916, núm.3480

Crónica de la comarca
Navarcles


"El moviment de població durant l’any que acaba de passar, ha sigut de 22 morts, d’ells 10 dones, 6 dones i 6 albats. Els naixements són 28.

-Lluidíssima fou la vetllada que el dia de Cap d’Any va celebrarse en el Centre Català Autonomista, a la que hi prengueren part ademés d’alguns senyors socis, els alumnes de l’Escola del Centre que dirigeix l’inteligent mestre, don Esteve Camprubí. La vetllada fou d’homenatge a la Llengua Catalana i protesta pels insults que un senador va dirigir a Catalunya.

-Dintre de poc segons noticies fidedignes, se començará a treballar en la construcció de la carretera d’aquesta població a la de Vich (En la secció de “Notícies” parlàvem d’aquest assumpto).

Ademés dels senyors diputats ha treballat per a lograr aquesta gran millora, el propietari de aquesta població i industrial don Joan Esquius.

-Ha sigut nombrat alcalde de Navarcles don Josep Solá i Gall."