23 de setembre de 2011

Concurs escolar, crítiques al secretari, felicitació al germà del Dr. Gresa i altres (14-07-1919)

El Pla de Bages, 14 de juliol de 1919, núm.10314

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
L’Escola Popular del Centre Catalá Autonomista d’aquest poble concorrerá amb set formosos cartells de dibuixos, treballs manuals, caligráfics i alguns quaderns de problemes a la quinta Exposició General Escolar que l’Excma. Diputació organitza anyalment a l’Escola Industrial, per tots els centres de cultura que directa o indirectament són ajudats amb cabals provincials, desde el 21 de juliol al 15 d’agost.
-Será convenient recordar al Secretari del nostre Ajuntament Sr. Morell, que deixi la déria de fer calendaris, perque es desacredita i ningú n’hi comprará. Entre altres, vaticinava que nostres amics Illa i Vilaseca, mai més tornarien a tallar carn a Navarcles i gracies a Deu tots dos homes tornen a tallar-ne. Quinze dies abans de les eleccions a diputats a Corts, a un nostre amic li deia: -Tant catalanistes com regionalistes esteu ben cuits, ni un sol ne pujará per mena. Catalunya li ha donat la resposta.
No es pot dir més d’ell sinó que, qui te fam, somnia truites.
-Tenim la satisfacció de felicitar coralment el distingit jove en Santiago Gresa per les brillants notes que ha obtingut en els exàmens celebrats a la Facultat de Medicina, felicitació que fem extensiva al seu volgut germá l’il·lustrat metje d’aquest poble doctor A. Gresa.
-Ha cessat en el cárrec de mestre nacional d’aquest poble D. Josep Barril, quedant vacant l’escola, fins noves oposicions.

Corresponsal"