8 de setembre de 2011

Defunció de Joan Esquius, propietari de Cal Tàpies i Molí del Serra (21-12-1917)

El Pla de Bages, 21 de desembre de 1917, núm.3955

D. Joan Esquius i Ribera

"L’enfermetat que de temps venia minant l’existencia del bon amic quin nom encapçala aquestes ratlles, ha tingut aquesta matinada el funest desenllaç que tots temíem i que no per previst ha produït menys penosa sensació en nostra ciutat, en la que aixia per les seves dots d’activitat i bonhomia com per els seus desvetllaments en pro de Manresa se gosava el finat de tant generals com merescudes simpaties.
El senyor Esquius havia contribuït amb els seus coneixements i geni emprenedor al cada dia creixent desenrotllo de l’industria metalúrgica a Manresa essent els seus tallers reputadíssims per a determinats ramos d’aquella industria els que, amb constancia ben digne de el·logi havien sabut especialitzarlos.
Amb tots i els incontestables assumptes de caràcter industrial que reclamaven constantment la seva atenció, ciutadà amic del cumpliment dels deures de ciutadania i enamorat de Manresa per a quin avenç i millores li semblaven poc tots els sacrificis, havia format sempre decididament per ells, en totes les lluites de caràcter polític i econòmic esdevingudes d’una serie d’anys a n’aquesta part, al costat dels elements de dretes que dugues vegades l’havien portat amb els seus vots al Ajuntament en el si de quines comissions havia fet sempre obra positiva en profit de nostra ciutat.
Descansi en pau el respectable amic i compatrici i rebi la seva apenada familia el testimoni del nostre condol més sentit tot i pregant els nostres estimats llegidors una oració el etern descans de l’ànima del finat."