8 de setembre de 2011

Defunció del metge del poble D. Antoni Brunetti (07-11-1917)

El Pla de Bages, 7 de novembre de 1917, núm.3918

Desde Navarcles

"Fondament afectats, ens veiem en el cas de donar compte als llegidors de El Pla de Bages de la defunció del qui fou nostre caríssim i mellor amic, el metje d’aquesta població D. Antoni Brunetti Leon.
La enfermetat que ha acabat amb sa preciosa existencia ha sigut llarga i penosa pero ell l’ha suportada amb la paciencia i resignació que corresponen a una persona de conviccions religioses ben arrelades.
Desde’l primer moment, va donarse compte de la gravetat de la seva malaltia i sovint manifestava a la seva família i amics, sa convicció de que’l portaria al sepulcre.
Amb enteresa gens comú, va demanar-se’l Sant Viàtic que va rebre amb extraordinaria devoció.
Durant tot el temps que ha durat la seva enfermetat, sa casa ha sigut freqüentada per casi totes les persones del poble o que tenint alguna relació amb aquesta localitat, havien tingut ocasió de conéixer al Sr. Brunetti, perque ses dots personals eren tant poc comuns, que’l que tenia ocasió de coneixe’l no podia per menys de fer-hi amistat entranyable.
Com a metje gosava d’una reputació excel.lent avalada per tots els seus companys de classe.
Com a particular, era un espill de cavallers; del seu cor ne sobreixia sols bondat i noblesa. Els que’ns honravem amb la seva amistat, no trovem paraules per a ponderar la seva abnegació i desinterés; sempre se’l trobava disposat a sacrificar-se per tothom i a participar en les afliccions de les nombroses persones a qui havia distingit amb el seu particular afecte.
Era un espós amantíssim i un pare model; fins en els darrers moments de la seva vida ha donat proves palpables de l’afecte entranyable que professava a les seves distingides i dignes esposa i filla.
L’historia de la seva vida podria sintetitzar-se en la frase “tot per als altres; res per a ell”
Ple el cor d’amargura per la pèrdua de l’amic insustituible, donem el mes sentit pésam a sa bondadosa senyora i apreciable filla i al ensemps els desitjem que la resignació cristiana, sia el bàlsam que suavitzi son greu dolor per la pèrdua del ser estimat e inoblidable.
Als nostres apreciables llegidors els supliquem la caritat d’una oració en sufragi de l’ánima del qui fou don Antoni Brunetti.

V"