6 de setembre de 2011

Enterrament del Rector Eudald Coma (05-02-1917)

El Pla de Bages, 5 de febrer de 1917, núm.3.759

De Navarcles
Enterro del senyor Rector


"L’acte de l’enterrament del qui fou nostre estimat Rector el virtuosíssim Rvnt. Mossén Eudald Coma i Planas (q.a.c.s.) ha constituït una imposant manifestació del dol i una prova plena de l’estimació que li professaven tots els seus feligresos, que han volgut correspondre a les seves bondats, zel i esperit de caritat mai desmentits en els setze anys que ha exercit el ministeri parroquial en aquest poble.
A les deu en punt s’ha organitzat el fúnebre seguici a la casa Rectoral per l’ordre següent: Nois i noies de les Escoles oficials i particulars de les Germanes Dominiques i del Centre Catalá Autonomista amb llurs respectius professors; Associació de Teresianes i Filles de Maria amb son penó; Centre Catalá Autonomista, Societat Choral “Harmonia Navarclense” amb son estandart, Germanetes de Sant Josep i de Sant Sebastià, Escola Dominical amb estandart, Clero Parroquial amb Creu alçada, amb assitencia dels Reverents Mossens Agustí Casademont, Rector de Cabrianes, Josep Prat, Rector del Pont de Vilomara, Pere Farrás, Ecónom de Santpedor, Ignasi Foras, vicari de Sampedor, Joan Sala, Vicari Mestre d’Artés, Mossen Anton Tapias i Mossen Josep Closa, Vicari d’aquesta Parroquia, formant el tern Mossén Francisco Escarra, Rector de Sant Fructuós de Bages, Mossen Josep Bonet, Rector d’Artés i el Doctor Rafel Duran, Regent de Sallent.
S’han vist impossibilitats d’assistir-hi, per a atendrer el servei Parroquial, els senyors rectors de Pont de Cabrianes, Talamanca, Viladecaballs i Rocafort.
Portaven el féretre joves de l’Escola Dominical, acompanyant-lo tots els altres amb atxa.
Formaven el dol d’autoritats: El Ajuntament en ple, Jutge, fiscal i Cap del Somatent amb els individus D.Anselm Vilaseca i D. Joaquim Cortina. Seguia el de la familia presidit per Mossen Bernat Fargas Rector de Sant Vicens de Castellet, hereu de confiansa del finat Mossén Josep Serra, Vicari de Navarcles, el Doctor Joan Puigoriol Arxiprest de Ripoll i en Valentí Gosart, hereu de confiança també.
El dol general era presidit per D. Jacinto Mir, enginyer Director de la casa Isidre Puig i Companyia, en Valentí Vintró, en Francisco Vila i en Josep Sala, acompanyats de nodrida representació de totes les classes socials de la població, entre’ls qui vegerem el Director i encarregats de la casa Vivess, Director i encarregats de la casa Guitart i Salvadó, Director i encarregats de la casa Oliva i representacions de la casa Brunet, el Metje titular D. Antoni Brunetti Leon, Metje D. Fermí Domingo, Mossén Pere Casas, capellá de les Monjes Caputxines de Manresa, Beneficiat de la Seu i ex-vicari d’aquesta parroquia, Mossén Adolf Clapera, Rector de Sant Pau de Seguries i Mossén Joan Sala i Fargas, vicari de Sabadell fill de Navarcles, D. Valentí Cura, D. Valentí Graner, D. Antoni Serra i D. Domingo Farreras, propietaris d’aquí, residents a Manresa.
El dol de senyores era presidit per les nebodes Reverenda Isidora Coma, germana Josefina i Esperança Solanich, Religioses Dominiques d’aquesta Residencia i de Sant Fructuós de Bages, Germanes del Sagrat Cor de Viladecaballs, i D. Gertrudis Grau de vila, Dª Carme Llorens de Mir, Dª Rosa Janeras de Cura, Dª Maria Riba, Vda de Vintró amb nombrós acompanyament.
Per l’ordre esmentat s’ha dirigit el seguici cap a l’Iglesia Parroquial a on s’ha celebrat Missa de Requiem, cantada amb molta justesa per la secció choral de l’Escola Dominical, havent-se repartit, a l’hora de l’ofertori, artístics recordatoris a la nombrosa concorrencia que omplia de gom a gom l’espaiosa iglesia.
Acabat l’Ofici s’ha reorganitzat la comitiva per a acompanyar el cadavre a sa darrera estada i després de cantada solemne absolta i de desfilar per davant les despulles mortals de nostre malaguanyat senyor Rector, ha retornat la concurrencia a l’esmentada iglesia Parroquial, a on l’il.lustre senyor Arxiprest de Ripoll, en nom de la familia, ha donat les gracies a tot lo poble de Navarcles, allí congregat, per la bella manifestació de condol i gratitut que acava de donar, recomenant amb breus i ben encertades paraules, que aquest acte de pietat, havia d’esser la primera pedra del monument espiritual que cada navarclí havia d’aixecar dintre de son cor, com a bona recordança de les instruccions pastorals tan magistralment predicades, no sols en els seus sermons de peu d’altar, veritables models d’Homílies Dominicals, si que també amb el seu exemple verament edificant. Ha acabat son eloqüent discurs encarint a tots que’l tingessen sempre present en llurs oracions, fentho ja des d’aleshores resant un Parenostre per l’etern descans de l’ànima del qui are ha estat nostre senyor Rector Mossén Eudalt Coma i Planes q.e.p.d."