22 de setembre de 2011

Excursió a Sant Benet del Centre de Dependents (12-05-1919)

El Pla de Bages, 12 de maig de 1919, núm.10266

Excursió a Sant Benet de Bages

"Amb un nombre de 72 individuos del Centre de Dependents del Comerç i de l’Industria i en tres autos de les empreses “La Manresana de Viajeros” i “Isidre Guitart”, s’efectuà l’anunciada excursió al monestir de Sant Benet i a Navarcles, organitzada per dit Centre de Dependents.
A les tres es posaren en marxa, arribant al cap de mitja hora al poble de Navarcles, anant seguidament al renombrat Monastir de Sant Benet, on foren rebuts amablement per la propietaria senyora donya Elisa Casas, Viuda de Codina, qui per casualitat es trobava allí junt amb els seus distingits fills donya Elissa i don Santiago. Dits senyors tingueren l’amabilitat de donar als excursionistes tota classe de facilitats per a recorrer les dependencies del Convent.
Els visitants pogueren admirar les habitacions rescentment restaurades, el claustre, a que els arqueòlegs donen molta importancia per les seves 64 columnes totes diferentes i l’iglesia on es conserven varies pintures imatjes antiquissimes.
Després de donar les mes expressives gracies a la senyora Elissa Casas i fills per les seves atencions, retornaren a Navarcles a brenar. Allí organitzaren un ball a l’espaiosa sala de Can Met, en obsequi de les senyoretes del poble, les quals correspongueren amb la seva assistencia.
Cal remarcar que malgrat d’ésser en nombre tan extraordinari d’excursionistes en sa majoria element jove, no es produí ni el mes petit fet desagradable, portant-se correctament, sober tot el Monestir, donant probes de la bona organització cultural del Centre de Dependents de Comerç i de l’Industria.
El regrés despertá gran curiositat al passar l’auto pel Passeig d’En Pere III quedant demostrat l’éxit assolit per l’esmentat Centre a n’aquesta excursió.

H."