22 de setembre de 2011

Felicitats al Dr. Gresa, creació d'un grup de teatre i properes eleccions (15-05-1919)

El Pla de Bages, 15 de maig de 1919, núm.10269

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
-Molt de veres felicitem al doctor Gresa com al seu senyor pare pels grans i merescuts elogis que els dedica la revista La Murcia Medica.
-S’está organitzant en el Centre Catalá Autonomista una companyia dramàtica baix la direcció del gran entusiasta actor senyor Simon Muntané. Desitjem a dita companyia llarga vida i moltes prosperitats.
-Ha sigut molt ben acollida en aquesta població la candidatura del senyor Antoni Arderiu i Pasqual per a les próximes eleccions.

Corresponsal"