8 de setembre de 2011

Festa del Sagrat Cor (26-09-1917)

El Pla de Bages, 26 de setembre de 1917, núm.3885

De Navarcles

"Brillantment organitzada per nostre zelos i molt estimat senyor Ecónom es celebrá, abans d’ahir, en aquesta Parroquia una simpàtica festa del Sagrat Cor de Jesús, amb el fi de donar impuls a l’obra de l’Apostolat de l’Oració, ja de temps establerta en aquest poble.
A les quatre de la tarda, resat el sant Rosari, es feu la funció dedicada al Sagrat Cor de Jesús cantant els Pare-nostres el Chor de l’Escola Dominical.
El senyor Ecónom, en bell parlament, explicá el motiu de la festa que s’estava celebrant, encoratjant, amb sentides paraules, als fidels, a contribuir al resurgiment de la devoció al Sagrat Cor, inscrivint-se a les llistes de l’Apostolat de l’Oració. Acte seguit manifestá amb paraules plenes d’entusiasme la significació dels poema musical del celebrat compositor Mossen Rameu o sia l’Oratori dedicat al Sagrat Cor de Jesús, que anava a executar-se; fent encarreg als oients del argument llur i aixís poder seguir amb més atenció el desenrotllo de l’acte.
Amb una expectació extraordinaria, es comencen a sentir les primeres notes musicals com a preludi de sortida dels angels, i ple de magestat portant a la seva destra el penó del Sagrat Cor ricament confeccionat per les Germanes Dominiques de aquesta residencia, apareix lo Angel d’Europa, entonant amb molta justesa i bella declamació sa pregaria, demanant al Deific Cor, nou regnat sobre la part del món quina custodia li está encomanada.
I així successivament, alternant cantics i pregaries anaven apareixent els Angels custodis de les restants parts del mon, declamant també amb molta afinació i bon aire la seva respectiva súplica, demanant també el regnat del Sagrat Cor.
Representaren admirablement els angels, les nenes Tuyetes Soler, Quimeta Muntaner, Roseta Soler, Maria Mir i Benvinguda Vilatimó, essent acompanyades al piano magistralment i amb molt gust artístic per la senyoreta Roseta Sorribes.
A les moltes felicitacions que reberen, molt merescudes per cert, plaunos afegir-hi la nostra més entussiasta, per son acurat treball.
Contribuí també a l’exit assolit, el bon efecte que acusaven els angels ricament habilitats, amb trajos confeccionats exprofes per aquesta festa, com i també el bon gust i sumptuositat que campejava en l’altar major i presbiteri, il.luminat amb llum eléctrica i ricament adornat amb tapiços, plantes i flors naturals, galanament cedides per la casa Vives, que tant dignament dirigeix nostre bon amic D. Manel Reguant i alguns altres particulars.
Restant ara donar nostra mes coral enhorabona a nostre preuat senyor Ecónom Mossén Antoni Orriols, per l’acertada direcció que tant en l’ordre espiritual com en l’artístic sapigué donar aital festa, creient fonamentadament, que’ns hem fet ressó del pensar i sentir de tots els Navarclins, desitjant al ensemps que sien premiats els seus esforços veient créixer l’obra benemérita de l’Apostolat de l’Oració, com demanaven els angels en llurs sentimentals càntics i pregarias.

V.
Navarcles, 24 de setembre de 1917".