29 de setembre de 2011

Festa major d'hivern de 1920 deslluida pels problemes obrers (19-02-1920)

El Pla de Bages, 19 de febrer de 1920, núm.10489

A la secció "Crònica de la Comarca":

"Navarcles
Les circumstancies anormals que passa nostra terra s’ha deixat sentir fortament en aquest poble i han sigut causa de que la festa major que celebràrem dissabte i diumenge passat amb motiu de la festivitat de Sant Valentí, patró del nostre poble no resultà tant lluïda i animada com altres anys.
Aquest any no hem pogut sentir cap passada pels carrers, no hem vist cap colla de músics com sonaven davant de les nostres cases ni anar a buscar l’Ajuntament, per assistir als Divinals Oficis. Ho celebrem i ho aplaudim, perquè les autoritats eclesiàstiques i civils amb avinensa, acordaren suprimir quants gastos poguessin per a socorrer millor les necessitats de moltes famílies portades per un paro de dos mesos.
No obstant les funcions religioses presidides com de costum per l’Ajuntament resultaren solemníssimes com mai. El primer dia, la capella de l’Escola Dominical cantà la missa “Te Deum laudamus”, amb una justesa que ens deixà parats; l’endemà la mateixa Capella i un chor de senyoretes alternaren en la missa de Angelus amb tal finura, que ens sentirem admirats.
Els sermons que ens predicà un compatrici nostre, Mossen Dalmir Singla, foren de l’agrado de tothom i podriem dirne la nota més remarcable de la festa major i de mes grat record.
El quadre d’aficionats de l’Escola Dominical posaren en escena el drama “Els Masells” i la peça “L’Oncle Bernat”.
Els aimants de la música d’orquestra també pogueren satisfer ses aficions en les sales de balls a on dexaren sentir ses harmonies.
Dilluns passat començaren a treballar en totes les fàbriques amb la totalitat dels obrers.

Corresponsal."