3 de setembre de 2011

La Festa Major i una visita de diputats catalanistes (16-08-1916)

El Pla de Bages, 16 d’agost de 1916, núm.3622

La Festa Major de Navarcles.

"Amb motiu de la Festa Major de aquella simpàtica vila, sigueren en bon nombre els manresans que hi assistiren. Ahir a la tarda hi anaren el diputat provincial D.Antoni Abadal, l’alcalde de aquesta ciutat Sr. Coll i Roca i alguns amics del Casal Regionalista, essent objecte per part dels navarclins d’una entusiasta i afectuosa salutació.
Obligacions ineludibles varen privar a nostre meritíssim amic el Senador del Regne D. Leonci Soler i March que’s trova a Barcelona, d’assistir també a dita festa, com era el seu desitj.
Els Srs. Claret, Abadal i Coll i Roca, visitaren a les Autoritats de Navarcles i després de passejar pels carrers de la vila, acompanyats dels nombrosos amics amb que hi conten, varen estar a l’envelat una bona estona, essent molt obsequiats pels socis del Centre Catalá Autonomista, redacció de Sol Ixent i Joventut del Saló Fontcuberta.
Foren nombroses les manifestacions de simpatia de que’s feu objecte als Srs. Claret, Abadal i Coll i Roca, durant la seva estada a Navarcles, de la qual segurament guardaran un inesborrable record.
A entrada de fosc va ferse el viatje de retorn a Manresa, després de gaudir durant curtes hores, de les atencions i afectes dels simpàtics amics navarclins."