23 de setembre de 2011

Festa nacionalista el dia de Sant Pere (04-07-1919)

El Pla de Bages, 4 de juliol de 1919, núm.10305

A la secció "Cronica de la comarca":

"De Navarcles
Festa Nacionalista
La diada de Sant Pere va significarse en el poble de Navarcles amb motiu d’una bella festa patriótica en celebració del triomf assolit pel nostre jove i volgut diputat a Corts N’Antoni Arderiu.
Els nostres bons amics del Centre Catalá Autonomista celebraren un àpet de la victoria en l’anomenada font del Colomer, situada en un dels llocs més pintorescs de nostres encontrades, prop del Llobregat. Entre’ls assistents ho recordem els ferms nacionalistes en Manel Reguant, en Martí Clapera, en Jaume Casals, en Sebastià Galobart, en Simon Muntaner i en Lluís Solervicens. N’Antoni Arderiu, el nostre estimat representant a Corts, no pogué assistir a la festa, a la qual hi estava invitat, per haver tingut d’empendre el viatje cap a Madrid, on es troba actualment. Fou encarregat d’escusar la seva assistencia l’amic En Lluís Solervicens qui en l’hora dels brindis pronunciá un formós parlament, fondament patriótic, ponderant l’obra salvadora del regionalisme, única que pot donar solució als problemes mes vius d’Espanya i entre ells el problema obrer, pel qual en el que pertoca a Catalunya tenen els nostres homes les solucions de justicia a les que les classes interessades hi prestaran tota la bona voluntat en be i per a la prosperitat i progrés de les industries catalanes. Acabá amb visques a l’Autonomia de Catalunya, al nostre verb En Cambó i al diputat a Corts N’Antoni Arderiu, contestant amb gran entussiasme i forts aplaudiments.
En Simon Muntaner, president del Centre Català Autonomista digué un vibrant parlament explicant el significat de la festa que es celebrava; festa de victoria perqué amb ella es celebrava el formós triomf del nostre jove i catalaníssim candidat, que defensará a les Corts espanyoles els nostres drets i aspiracions i les defensará com cal, perqué les sent amb la mateixa intensitat que nosaltres.
L’ideal del nostre aplec es –digué- enfortir, propagar, sanejar les nostres idees reivindicadores. A seguit parlá de la necessitat de conéixer tots els catalans el paper brillantíssim que ha fet la nostra patria en tots els rams del treball i del saber, quan ha pogut gaudir de llibertat arrebassada en mala hora, pel retorn de la qual reclament, perqué és ben nostra.
Parlá de la tasca que ens toca fer i principalment als joves, per a enfortir i propagar més cada dia els nostres ideals, portant la nostra acció patriótica fins a l’heroisme.
Espera que l’aplec al Colomer, el dia de Sant Pere, aracará una era memorable pel ressorgiment fermíssim del nacionalisme a Navarcles per a propi profit i ajut de l’obra reivindicadora de Catalunya (El Senyor Muntaner fou molt aplaudit).
Acabá la festa victorejant-se amb gran entussiasme a Catalunya i l’Autonomia i amb forts visques a En Cambó i a N’Arderiu, el nostre volgut diputat.

El Corresponsal"