21 de setembre de 2011

Míting electoral per elegir diputat a Corts (21-02-1918)

El Pla de Bages, 21 de febrer de 1918, núm.1000

Els mitings d’ahir
A Navarcles

"Ahir a dos quarts de set del vespre sortiren en direcció a Navarcles el nostre estimadíssim candidat D. Josep Claret i Asols, acompanyat dels entusiastes nacionalistes don Ignasi Suanya i D. Antoni Arderiu. D’arribada a dit poble una nombrosa comissió sortí a la carretera a rebre als excursionistes i tots junts es traslladaren al local del Centre Catalá Autonomista, aon devia tenir lloc el miting. Fetes les salutacions acostumades i en mig d’un religiós silenci, feu us de la paraula el candidat Sr. Claret explicant d’una manera clara i precisa la significació d’aquestes eleccions i la trascendencia de les mateixes pel pervindre de Catalunya i Espanya. Saludá al Centre Autonomista dient que és un fort baluart del catalanisme que sempre lo mateix en la adversitat que en la victoria han estat en tots moments al costat nostre. Encoratja als allí reunits perque perseverin en sa noble tasca i després d’oferir-se a tots i cada un d’ells, acabá el seu bellíssim parlament recomanant-los la seva candidatura, no perqué estigui integrada per la seva persona sinó per lo que representa la seva política que essent de pau i unió labora per la prosperitat dels pobles. El discurs del Sr. Claret produeix un entusiasme indescriptible que’s tradueix amb un fort picament de mans que dura llarga estona.
El president de la Joventut Nacionalista de Manresa, l’advocat don Antoni Arderiu, va fer ús de la paraula dient: compleixo una honrosa comanda que’ls joves nacionalistes manresans m’han fet a invitar-vos, joves navarclins, que professeu els indeals nacionalistes, a reunir-vos en una entitat que sigui a l’industriosa vila de Navarcles un ferm baluart per a la defensa dels ideals autonomics de Catalunya (Aplaudiments).
Continua dient el Sr. Arderiu: ting la plena seguretat, que en una població que demostra tenir molts joves de bona voluntat, mitjansant la publiccació de la revista Sol Ixent de ambient catalanesc, ha de germinar i frunctificar abundosament la llevor llençada, captivant les simpaties i entussiasmes de tots vosaltres per a constituir una entitat germana de la nostra.
Prega als joves nacionalistes Josep Mas, Marcelí Pascual, Josep Playá, Valentí Guitart, Valentí Oliveras, Joan Soler, Josep Sorribes, Valentí Bartomeus i altres que sentim no recordar en aquestos moments, la prompte organització de la Joventut Nacionalista a fi de que al celebrar la victoria dels nostres ideals mitjansant el triomf del Sr. Claret, poguem venir els nacionalistes manresans a celebrar la inauguració de la nova entitat amb una festa de germanor dels ideals pels que tots lluitem (Sorollosos aplaudiments).
Per últim el Sr. Suanya dirigí breus paraules als allí congregats, explicant el significat de les dugues candidatures, remarcá l’actuació del Sr. Claret durant el temps de fou diputat i acabá recomanant que’l votessin si volien que’ls representés un home digne i enamorat de la seva terra. El senyor Claret doná l’acte per acabat i enmig del major entussiasme, sortint tothom del local per acompanyar-lo fins al auto entre picaments de mans i visques al futur diputat."