8 de setembre de 2011

Novenari d'ànimes, collita de vi, escoles i façana de cal Vintró (20-10-1916)

El Pla de Bages, 20 d’octubre de 1916, núm.3675

De Navarcles


"Dissabte vinent començará el novenari d’ánimes, havent contractat al eloqüent orador sagrat ex-vicari de aquest poble Rvnt. Mossén Joan Guix i que actualment está de regent a Sta. Creu d’Horta. Degut a la coneixensa i fondes simpaties amb que conta, prometen ésser molt concorreguts els sermons que fará el mentat orador.
-S’ha représ novament els treballs de construcció del pont que ha d’enllaçar la carretera de Navarles amb la de Vich.
-La cullita de vi ha sigut regular i la calitat ben superior. Es cotitza a 10 rals el grau o sigui de 30 a 35 pessetes la carga.
-L’escola catalana del Centre Catalá Autonomista, segueig a cárreg del inteligent mestre D. Joan Reig.
-Dintre poc a la fatxada de la casa Vintró es posará un artístic quadro mosaic, representant a la Verge de Montserrat, patrona de Catalunya, que per la seva execució i bon gust ha merescut l’elogi dels inteligents.
-El passat diumenge visitá aquest poble l’Orfeó de Tarrassa donant un concert públic al espaiós local de cal Met, recollint molts aplaudiments. Els choristes sigueren objecte de moltes atencions i marxaren satisfets de la bona acollida tinguda en aquest poble."