25 de setembre de 2011

Vaga a la fàbrica de Sant Benet i un nou mestre a l'escola de nois (08-09-1919)

El Pla de Bages, 8 de setembre de 1919, núm.10359

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Es fondament lamentable lo que está passant a Navarcles referent al conflicte fabril.
La fábrica de la raó social “Isidro Puig i Companyia” de Sant Benet en la qual hi estaven ocupats un gran nombre de treballadors, está paralitzada.
Fábrica aquesta, que durant més de 60 anys ha funcionat pot dirse sens cap classe semblant d’interrupció, doncs, encar que algunes vegades se havien presentat alguns conflictes, tots havien sigut solucionats prompte i pacificament.
El senyor Isidro Puig (q.e.p.d.) havia sigut conegut per verdader protector dels treballadors i dita fábrica havia sigut sempre lloc d’amparo on no pocs obrers i obreres treballaven afanyosos per poguer guanyar el seu sosteniment i el de llurs famílies.
Quantes cases, no tenint altre treball ni guany que el de dita fábrica es troven ara reduïts a la més crítica situació! Condol el que no es pugui arribar a un arreglo; és tan general el conflicte!
Pensar que, homes ja vells, que havien passat sa vida treballant en aquesta fábrica, han tingut d’ausentarse de llurs families i abandonar el poble per a poguer-se guanyar la vida. No és cas lamentable?
Desitjem un prompte arreglo a la situació present, menters supliquem a la raó social i obrers procurin posar fi als dies de trist record, retornant aixís la pau i alegria complerta no solament a les families sino que a tot el poble.
-El dia primer de setembre prengué possessió de l’escola oficial de nois el mestre En Josep Segura. Desitjem que l’estada en aquest poble li sigui ben agradosa.

Corresponsal"