21 de setembre de 2011

Visita pastoral del Bisbe de Vic (25-04-1919)

El Pla de Bages, 25 d’abril de 1919, núm.10252

A la secció "Crònica de la Comarca":

Navarcles
Visita Pastoral


"Les 6 de la tarda serian quan, el dia 9, arrivá en auto a nostre poble l’Il.lm Sr. Bisbe de Vich, qui no vestí els ornaments Pontificis fins al cancell de l’Iglesia a causa d’una pluja torrencial que, si be va desvirtuar un xic la solmenitat de l’arribada, no disminuí perxó l’entusiasme de tot el poble en pes amb les autoritats davant, que esperaven la vinguda del Prelat.
Revestit de Capa Magna, Mitra i Bacul, el Sr. Bisbe, desde el presbiteri, dirigí sa paraula vibrant i encoratjadora a la moltitut que omplenava el tempe, exposant-li la necessitat de la fe i excitant-la a seguir les doctrines de Crist sens respectes humans. Feu després la Visita a les Fonts Baptismals, a l’altar del Sagrament i demés altars, fent al final grans elogis, si no de les dots artístiques de que no pot fer gala l’iglesia, de sa pulcritut, bon afecte i condicions acústiques. Finalitzá la Santa Visita cantant amb veu ferma i decidida el himne típic a nostre patró Sant Valentí.
A les 9, el coro “Harmonia Navarclense” dirigit per son laudable mestre Sr. Bosch, honrava a l’hoste distingit amb un concert que per la selecció de les peces, com per la justesa amb que foren cantades, foren aplaudides de tots.
La Comunió General de l’endemá, dijous, fou un acte verament edificant. A les 7 començava l’August Sacrifici l’insigne prelat qui, sumit el Sanguis, dirigí a la numerosa concurrencia entusiasta plática convidant a la Comunió freqüen; a rebre sovint el Pa de la Vida Eternal.
Mentres 500 fidels anaven pietosos a rebre de mans del Sr. Bisbe a Jesús Sacramentat, un chor de nenes cantava motius eucarístics i senzills com eren, inspiraven devoció i enlairaven els esperits. Aquell Laudate polifònic, sobre tot, que en la reserva salmejaren plenament, semblava talment cantat per un estol d’angels beneint a l’Altíssim!...
A quarts de deu s’administrà a 150 nens i nenes el Sagrament de la Confirmació, finida la qual, el Sr. Bisbe feu les visites oficials. De pas a la Casa Comunal, entrá en el taller de fusteria del Sr. Casals per a veure una calaixera en construcció per la Sagristia del Pont de Cabrianes costejada en gran part per una Maria exemplaríssima de dita parroquia, qui, per sortir airosa de sa empresa, cedeix galanament el guany d’un dels tres tallers de cuida. Perxó el Sr. Bisbe, admirant el sacrifici d’una Maria tant desinteressada, visita ses obres alavant practicament son procedir i son zel, que bé ho mereix.
L’Ajuntament en corporació mostrá al digníssim Prelat les diverses dependencies de la Casa de la Vila una de les millors de la Diócesi, segons testimoni de son Pastor, qui manifestà als representants del poble sos desitjos de presidir aquí alguna solemnitat religiosa.
En les escoles oficials i particulars tots se lluïren, tant en els discursos i versos magistralment declamants, com en la facilitat de contestar les preguntes que’ls foren fetes.
L’arc monumental que en honor de l’Iltre visitant aixecaren els veins de la plaça Vella, fou molt de son agrado per sa grandesa i elegancia. No podia esperar-se altra cosa de la traça de sos constructors.
A les 4 de la tarda el digníssim Ajuntament acudí a la Casa Rectoral per acompanyar al Sr. Bisbe a la plaça de Clavé i allí despedir-lo. Durant el trajecte, el popular Mitrat tingué per a tothom un somrís i un saludo.
Franca i afectuosa fou la despedida. Desde l’auto del Sr. Galobart cridava encara el digne Sr. Alcalde per a oferir-li novament i manifestar-li lo content que de Navarcles quedava, mentres la multitut aplaudia sorollosament, cridant amb entusiasme: “Visca el nostre Sr. Bisbe”!
Visitá després l’Iglesia de la fábrica del Sr. Vives i el Monestir de Sant Benet de Bages. La mainada numerosa que havia seguit al Sr. Bisbe adorná l’auto amb abundancia de flors boscanes i aromàtiques i a l’empendre la marxa entussiastres esclataren amb l’himne de Sant Valentí, mentre el Sr. Bisbe els beneía sonrient.

El Corresponsal”