11 d’octubre de 2011

Campanya a diputats provincials i visita del diputat Josep Creixell (31-05-1921)

El Pla de Bages, 31 de maig de 1921, núm.10856

"La festa d’ahir a Navarcles
Brillant començament de la nostra campanya. Tot el poble en pes presidit per les seves digníssimes autoritats aclama al diputat a Corts D. Josep Creixell i al futur diputat per la Mancomunitat D. Ferran Valls.
L’homenatge que ahir va tributar el poble de Navarcles al nostre mertíssim diputat, és una prova palesa de la complerta adhesió que senten a la seva persona i a la seva actuació, tots els bons navarclins. Demés, l’acte d’ahir tenia una doble significació, car serví per a fer la presentació de la nostra candidatura, que ha de lluitar en les próximes eleccions de diputats provincials. Aquesta candidatura representada a la festa per un dels homes que la integren com és el cultíssim historiador Don Ferran Valls i Taberner, va ésser rebuda amb entusiasme, lo qual augmenta la confiança que tenim en la próxima lluita que ha de donar una victoria més als sentiments autonomistas de Manresa-Berga.
Serien tres quarts de sis de la tarda, quan arribaren a Navarcles el digníssim diputat Don Josep Creixell acompanyat del candidat Don Ferran Valls i Taberner, i del seu germà Josep i dels senyors Torras, Planas i Armengou de Manresa.
Entraren al poble per la Plaça de Clavé a on hi havia aixecat un simbòlic arc de triomf dedicat al senyor Creixell. Els visitants foren aclamats pel poble, en nom del qual els dóna la benvinguda l’Alcalde don Antoni Bassas. Figuraven també a la comitiva en primer terme el senyor Ecònom Mossèn Joan Guix, amb els vicaris Doctor Carles Masferrer i Mossèn Emili Riera, regidors de l’Ajuntament i representacions del Centre Català Autonomista i del chor “Harmonia Navarclense” amb els seus respectius presidents. Moltes altres distingides personalitats, hauríem de nomenar, però no ho fem per no extendre’ns excessivament.
Els visitants, les autoritats i el poble, es dirigiren cap a la Plaça de la Vila, a on el chor cantà un himne en honor del diputat.
Seguidament anaren al Centre Català Autonomista i a l’escola del mateix Centre, a on tingueren avinentesa d’admirar una exposició de treballs escolars. Altra exposició semblant visitaren en el Col.legi de les Germanes Dominiques, a on fou rebut el senyor Creixell per la Priora Rvnda Mare Carme Lloverola.
A tota la Mancomunitat de religioses, hem de felicitar per l’explèndida tasca pedagògica, de la qual n’és una bella mostra aquesta exposició.
Visitaren també, essent a tot arreu victorejats, el popular café de Cal Met, l’estatge de l’”Harmonia Navarclense” a on el seu digne president don Francisco Colillas, pronuncià algunes paraules de salutació, el café de Cal Fontcuberta i el Gremi de Pagesos, amb el seu president don Valentí Bosch.
Fou també objecte d’una especial visita al temple parroquial i a la Rectoria.
Reunits una altra vegada a la Casa de la Vila, l’Harmonia Navarclense entonà molt acuradament “La Donzella de la Costa”.
Després tota la comitiva i representacions que acudiren a la festa foren obsequiats amb un éxquisit àpat, en el que regnà el més gran entusiasme. Es pronunciaren alguns parlaments i el president del esmentat chor oferí un artístic diploma al senyor Creixell, el qual es dirigí directament cap a Barcelona acomiadant-se del poble en mig de grans aplaudiments.
El candidat don Ferran Valls i demés acompanyants, una estona després, retornaren a Manresa, essent també aclamats.
En conjunt resultà una festa magnífica, plena de bells auguris per la lluita que anem a començar, de la qual en sortirà més enfortit que mai el prestigi de l’actuació nacionalista en el districte de Manresa.

El Corresponsal"