12 d’octubre de 2011

Es prepara la festa de la Mutualitat Escolar (21-07-1921)

El Pla de Bages, 21 de juliol de 1921, núm.10899

"Navarcles
Festa de la Mutualitat Escolar
El poble de Navarcles estarà de festa el proper diumenge 24 del mes corrent.
A les quatre de la tarda, les escoles nacionals de nois i noies que respectivament dirigeixen don Josep Segura i la senyoreta Assumpció Masvidal i Coll, celebraran la inauguració de la Mutualitat Escolar, creada de R.O. pel Ministeri d’Instrucció Pública, amb les denominacions de La Previsión, la de nois i Cultura, la de noies.
Hi ha gran desig per a veure aquest festival, puix és la primera vegada que les escoles exposaran els treballs de curs. Les noies amb vestits blancs dirant cançons amb gestos rítmics i poesies cantant himnes patriòtics.
Presidirà la festa, el digne diputat a Corts don Josep Creixell, amb assistència de l’Ajuntament, Clero parroquial, Juntes, local de primera ensenyança i de les Mutualitats.
El delegat de la Caixa de Pensions i estalvis, senyor Millan, parlarà lo que es la Mutualitat Escolar.
Tot seguit el senyor President entregarà les llibretes, quedant implantada la benèfica Caixa d’estalvis.
Avansem nostra enhorabona als que han fomentat i portat a terme semblant millora cultural.

El Corresponsal"