12 d’octubre de 2011

Festa de la Mutualitat Escolar (26-07-1921)

El Pla de Bages, 26 de juliol de 1921, núm.10902

"Navarcles
Festa de la Mutualitat Escolar
Simpàtica com totes aquelles en que la mainada hi intervé especialment, feu la festa de l’implantació de la mutualitat escolar, celebrada el diumenge últim a la riallera vila de Navarcles.
Poc abans de les quatre de la tarda es reuniren a la Casa de la Vila, totes les autoritats locals i personalitats invitades als actes, i des de allà es dirigiren a visitarles les exposicions de treballs escolars realitzats durant el curs 1920 a 1921, a les escoles nacionals que dirigeixen Don Josep Segura i Na Assumpció Masvidal. De notables poden qualificarse ambdues exposicions que palesaven la gran tasca portada a cap durant tot el curs.
Al sortir de les escoles nacionals tothom s’encaminà a l’Escola Dominical on tingué lloc una vetllada al saló de festes, ple de gom a gom. Presidia el digne diputat don Josep Creixell, acompanyat de l’alcalde senyor Bassas, l’Ecònom Rnd. Guix, el jutge municipal senyor Sabaté, el P. Teixidor, dels Escolapis, els regidors senyors Solà, Abeyà, Aguilar i Trasias amb el Secretari de l’Ajuntament senyor Serarols, el delegat de la Caixa de Pensions a Manresa don Marian Millàn, el Secretari de l’Escola d’Arts i Oficis senyor Masvidal, els mestres senyors Albagés de Manresa i senyora González Garrit de Sant Fructuós, el president de l’Associació de la Premsa senyor Pujadas. També hi vegèrem la Junta Directiva de la Mutualitat Escolar composta per les senyores Serra, Grau, Huguer, Ventura, Masvidal i Gibernou i els senyors Sala, Baraldés i altres.
Overt l’acte els alumnes interpretaren un cant dirigits pel Rvnd Riera i acompanyats al piano pel senyor Bayona. Tot seguit el noi Culillas feu un parlament d’overtura, endressant felicitacions a les autoritats i invitats. La nena Pujadas recità amb molta gràcia el monólec “Com me dec dir” i per la Ibars, altre monólec titolat, “Jo i l’escombra”.
I després de varies cançons rítmiques, el senyor Millán, Delegat de la Caixa d’Estalvis, pronuncià un bell parlament explicant l’obra de les mutualitats. Diu que al fomentar l’estalvi en el noi se li dóna camí per qué demostri de si mateix la vitalitat i l’eficàcia del seu esforç, demés d’ensenyar a pensar en el pervindre.
Explica com l’institució que ell representa, atent a l’home en totes les edats de la vida, doncs que si té establerta la mutualitat escolar per a l’infantesa, i la Caixa d’Estalvis per les demés edats, no descuidant tampoc als vellets, mitjançant les pensions. Amb aquest motiu parla de la festa dels Homenatges a la Vellesa; i després de dirigir-se especialment als pares, recomanant-los-hi inculquin a llurs fills l’amor a la previsió, dóna per acabat el seu magnífic i eloqüent parlament que li val una xardorosa ovació.
Els alumnes canten l’Himne a la Mutualitat Escolar, escrit expresament per aques acte, pel Vicari de Navarcles Rvnd Emili Riera. Confessem que la lletra ens agradà molt.
El noi Badia fa un altre discurset i el P. Teixidor dirigeix breus i atinades frases a la concorrencia.
Abans de distribuir-se les llibretes de la Mutualitat als alumnes, el mertíssim diputat don Josep Creixell dirigeix la paraula a la concurrencia. Diu que ell mai pot mancar a tot acte que com aquest significa cultura. Que sols aspira a fer obra de germanor i obra social en el districte. Prodiga elogis al Rvnd Riera pel seu desvetllament en pro de la mainada; ofereix duplicar la qualitat que l’Ajuntament ha imposat a les llibretes que van a distribuir-se, ademés de fer imposicions especials als alumnes que s’han distingit, acaba oferint-se per a tota obra de germanor, recomanant a tothom el estalvi i el bon exemple.
Es aplaudit entusiasticament i molt emocionat comença a distribuir les llibretes d’estalvi a 33 nois i 33 noies.
Acabat l’acte tothom se dirigeix a “Casa de la Vila” i allí donen comiat al Sr. Creixell a qui ses múltiples ocupacions no li permeten quedar-se al sopar amb que l’Ajuntament volgué obsequiar a autoritats i invitats.
A la fonda Morell cal patoy i al redós d’una taula en forma de T guarnida en flors, s’assentaren uns 50 comensals, als que se’ls serví un suculent i expléndit sopar, perllogant-se la festa, de sobre taula, fins ben entrada la nit."