18 d’octubre de 2011

Inauguració del pont de Sant Benet i entronització el Sagrat Cor a l'Ajuntament (03-07-1922)

El Pla de Bages, 3 de juliol de 1922, núm.11175

"Les Festes d’ahir a Navarcles
L’inauguració del Pont de Sant Benet. Entronització del Sagrat Cor de la Casa de la Vila. El banquet i parlaments. La concorrencia als actes.

Esplendorosissimes resultaren les festes que es celebraren ahir a Navarcles amb motiu de la benedicció del pont sobre el riu Llobregat, propietat dels senyors Successors de Isidre Puig i Compª i amb motiu de la solemne entronització del Sagrat Cor de Jesús a les Cases Consistorials.
A dos quarts de set del matí es resà una missa de Comunió, amb plàtica preparatòria celebrant el nostre il.lustre prelat Dr. Muñoz calculant-se que passaren de set cents els fidels navarclins que s’acostaren a la Sagrada Taula.
A les deu començà l’ofici solemne en el qual assistí nostre digníssim prelat, de mig pontifical. Assistiren a dit ofici el magnífic Ajuntament i moltes altres personalitats distingides.
Mentretant anaren arribant les autoritats i personalitats que sortiren de la nostra ciutat [Manresa] i de Barcelona per assistir a la festa. Es reuniren a la casa parroquial on foren galanament acollits.
Finit l’ofici es dirigiren en comitiva cap a la plaça d’En Clavé des d’on foren conduits amb autos fins al pont que havia de beneir-se.
La vila de Navarcles presentava un aspecte de joia ben propi dels pobles que progresen empesos per la fe i per l’amor que’ls agermana i els dona vigoria. Domassos i banderes i papers multicolors ere la superba rialla de la vila.
Les gentils jovençanes navarclines feien encar més bella la festa amb aquell poc o molt de gracia que saben posar en totes les coses.
Conduits al pont, aproximadament a la una, el nostre il.lustre prelat Dr. Muñoz procedí a la benedicció, essent padrins, don Josep Monegal ex-alcalde de Barcelona i donya Montserrat de Caralt i Puig.
Seguidament a la benedicció, l’il·lustre Dr. Muñoz digué un brillantíssim discurs de felicitació a la distingida família Puig i exposant com eren sempre bones les obres que’s cobricelen sots la benedicció apostòlica de la Santa Església. Tractà meravellosament les qüestions socials dient que únicament tenen solució en les ensenyances divines i en el compliment de les sagrades lleis.
Fou aplaudidíssim al terminar el parlament.
Acabada la cerimònia ritual de la benedicció es traslladaren a la fàbrica de Sant Benet, en el jardí de la qual s’ofrenà un espledíssim banquet a les autoritats i personalitats distingides que assistiren a la festa. El nombre dels comensals era els d’un setanta. Presidia l’Excm. Dr. Muñoz, fent-li costat els padrins de benedicció i ademés les següents personalitats: Sr. Conde de Caralt ofrenador del banquet, D. Josep Monegal de Nogués, ex-alcalde de Barcelona; D. Josep Creixell Iglesias, diputat pel districte; Iltre. Dr. Alabern, Arxipreste de Manresa; D. Joaquim Borràs i don Iu Minoves, diputats de la Mancomunitat; D. Juan Espinalt, alcalde de Manresa; D. Francesc de A. Segrelles Miguez, jutge de primera instància del partit; D. Enric Periquet, Tinent Coronel del Batalló de Reus; D. Eduard Reyes Sanz, capità ajudant; D. Ramon Gonzàlez, capità de la Guardia Civil; els reverents Rectors de Sant Fructuós, Cabrianes, Ecònom de Navarcles, reverent Joan Guix, el de Viladecaballs; el predicador Rnr. Dr. Ordeix; els vicaris de Navarcles; el capellà de honor del Sr. Bisbe; Alcalde de Sant Fructuós; Ajuntament de Navarcles i el Secretari del nostre digníssim diputat, don Joan Planas.
També hi havia delegats de la [xxxx] -ments” i representants de tots els diaris de la nostra ciutat.
Ultra les distingides famílies de Caralt, de Puig, de Carbó, de Riviere, de Gibernau i altres, essent dignes de particular menció per la bellesa i gentilesa amb que realsaven la festa, les gentils dames i demisel·les següents: Donya Angela Puig de Caralt, senyoreta Montserrat de Caralt i Puig, donya Mercè de Caralt de Carbó, senyora Condesa de Caralt, senyoreta Carme de Caralt Fradera, senyoreta Pilar de Caralt i Mas, donya Dolors Gibernau de Girbau i la distingida Marquesa de Villamizar. Hi assistí també nostre particular amic, l’excel·lent pintor don Ramon Casas, propietari del meravellós Monestir de Sant Benet de Bages, qui ens acompanyà a dit monestir, explicant-nos les seves superbes belleses.
Al final del superb banquet que fou admirablement servit per l’acreditat Hotel Restaurant de Sant Domingo, d’aquesta ciutat, parlaren breument el nostre il.lustre Prelat Doctor Muñoz, remerciant l’atenció de la família Puig. El senyor Creixell incansable diputat del districte brinda perquè els senyors capitalistes tinguin un poc de compassió dels desvalguts i imitant la familia de Puig no sols facin ponts materials sinó que en facin també moralment ajudant a tantes i tantes famílies necessitades. El Comte de Caralt remercià l’assistencia i brindà en pro del treball que és la prosperitat dels pobles.
Tots foren aplaudidíssims.
S’acabà el banquet i les autoritats es dirigiren vers la parroquial església de Navarcles on tingué lloc la fi del Tridu que venien celebrant i després de l’acte religiós de l’església es sortí en solemnial processó cap a les Cases Consistorials on tingué lloc l’entronització del Sagrat Cor de Jesús i l’ofrena del poble de Navarcles al Cor Diví.
Durant la processó es cantaren varis himnes fervorosos.
A la nit es celebrà una important vetllada literaria-musical en el Centre Catòlic, essent molt lluida i aplaudits tots els números.
En resum la festa d’ahir fou de les que deixen grata memoria en els pobles.
Nosaltres des d’aquestes columnes no podem pas dir-ne tot l’esplendor ni podem evitar omissions involuntàries, però si que felicitem cordialment a tots que hi col.laborem i especialment el jove organitzador de la festa senyor Ramon Jofresa.
Tenim també el goig immens de sapiguer que Navarcles creix i avença empesa sempre per l’amor diví que l’omplena de la santa llum de la fe guiadora dels pobles.

S.P."