13 d’octubre de 2011

Inundacions al riu Calders i Llobregat (19-08-1921)

El Pla de Bages, 19 d’agost de 1921, núm.10922

Les destroces del temporal de dimecres
Navarcles


"Va començà el temporal a les vuit de la vetlla, caient un llamp a l’església que va agafar la part de la sagristia i capella fonda, sense haver-hi hagut afortunadament cap desgracia, essent els danys de poca importancia.
Va continuar el temporal i a mitja nit poc més o menys el riu Calders va fer una gran crescuda, arrastrant arbres, vigues, taulons, etc.... com també la palanca de les Escayoles, quedant els horts despullats i alguns varen quedar sense paret ni terres, veient-se les roques.
La fàbrica del Molí d’En Serra va quedar voltada d’aigua i els habitants, varen tenir que escapar-se a correcuita i despullats per salvar-se; quedant destruïda una part de la resclosa i la sortida de l’aigua del rec.
A la fàbrica de Can Tàpies, també va rebentar-se el rec en una gran extensió i va entrar l’aigua a la fàbrica, quedant interromput el motor de l’electricitat, per lo que va quedar la població sense llum. També ha quedat en estat deplorable la resclosa de dita fàbrica i la de la Pòlvora que és més amunt; una bàscula que hi havia la va arrastrar, lo mateix que una caixa de sis quintars de pes que hi havia eines i utensilis de electricitat, la qual no s’ha trobat.
Les pèrdues que ha experimentat el propietari de dits edificis don Juan Esquius, es calculen en unes 40.000 pessetes.
Els perjudicis dels horts també son grans, però no’s poden sapiguer de moment.
Segons els vells fa uns 60 anys que’l riu Calders no havia baixat tan gros; doncs aquesta vegada les aigües han arribat a tapar els arcs del pont nou que hi ha a la carretera que condueix a Navarcles.
El Llobregat també baixà gros, i com aquí s’uneixen els dos, la forta corrent va arrastrar 300 taulons que hi havia en un pont sobre el Llobregat que construeixen els senyors Isidre Puig i Compª de la fàbrica de Sant Benet de Bages.
A la del Pont, propietat del senyor Vives, l’aigua no hi ha fet res, però ja començava a arribar a la fàbrica. Varen suspendre els treballs la nit passada per termor de que s’inundés.
A l’anomenat Pont Vell les aigües ja començavan a cobrir-lo.

El Corresponsal"