11 d’octubre de 2011

Preparatius de la Festa de Sant Isidre i estat de les vinyes (11-05-1921)

El Pla de Bages, 11 de maig de 1921, núm.10842

A la secció "Crònica de la comarca":

"Navarcles
-S’estan ultimant els preparatius pera fer una lluïda festa major en honor de Sant Isidro, els dies 15 i 16 del corrent; totes les societats preparen gran festeitxos, entra altres, s’ha contractat l’orquestra Petri de Barcelona.
-El dia 15 al matí tindrá lloc la celebració d’un Ofici solemne, corrent el sermó a càrrec del Reverent mossèn Emili Riera, vicari de Navarcles.
Cantarà l’ofici i escollits motets la Capella Navarclense
-La construcció del Embalat ha estat confiada a la renombrada casa Pagès de Olesa i s’aixecarà a la Plaça Nova.
-En el col·legi de les Rdes. Germanes Dominiques, s’està preparant per aquells dies una gran exposició de lavors.
Aquí no hi ha pedregat gairebé gens, no obstant els frets tardans han perjuicat un xic les vinyes.
De totes maneres, per ara, les vinyes presenten un bon aspecte.

El Corresponsal"