27 d’octubre de 2011

Visita del diputat Creixell a Navarcles (14-04-1923 i 17-04-1923)

El Pla de Bages, Any XXX, núm.11402, 14 d'abril de 1923, pàgina 3; núm.11405, 17 d’abril de 1923.

A la secció "Notícies":

"Avui ha arribat l'ex-diputat a Corts senyor Creixell, per a començar la visita pels pobles del districte, essent els primers visitats Sallent, Navarcles i Sampedor. En dies successius es proposa continuar les visites per a posar-se en contacte amb els seus electors."

Un dies després:

"Campanya electoral
El candidat senyor Creixell visita varis pobles del districte

Dissabte passat [14 d'abril] l’ex-diputat a Corts senyor Creixell, actual candidat catalanista per aquest districte, a un quart de nou del vespre va arribar acompanyat del ex-diputat senyor Arderiu, en automòbil al poble de Navarcles, on fou obgecte de una cordial rebuda per una nombrosa i selecte representació de tot el poble.
A la plaça de la casa de la Vila esperaven al nostre ex i fitur diputat, el meritíssim batlle senyor Vintró al front de tot l’Ajuntament, sens faltar-hi un sol regidor, compost dels Srs. Abeyà, Colillas, Solà, Tasias, Calvet, Bartumeus, Monrós i Arsègut; el Reverend Sr. Rector, el digne Jutge municipal Sr. Sabataté; representació de la Societat Coral “La Armonia Navarclense” i el president del Centre Català en representació d’aquesta entitat nacionalista, i moltes altres persones que aquest moment sentim no recordar.
Després de les salutacions de rúbrica i de conversar una estona, el senyor Creixell obsequià amb un sopar a les autoritats i representacions susdites, sentant també a la taula l’ex-diputat a Corts senyor Arderiu, representació de la premsa de Manresa i el senyor Planas.
Després de sopar el senyor Creixell dirigí la paraula als reunits exposant-los-hi breu i eloqüentment el trist panorama de la Espanya centralista, en els seus diversos aspectes de la qüestió militar, problema del Marroc, qüestió aranzelària, crisis econòmica, pròxima crisi del treball i el problema terrorista; posà de manifest la necessitat de que la opinió pública es manifesti en les lluites electorals, per a demostrar la seva disconformitat amb l’actuació dels governants en tant importants problemes; recomanà al poble de Navarcles que continués amb la unitat que viu actualment, que procuriu tots els bons navarclins que la discòrdia no puga arrelar en tan laboriós poble, i que en la defensa dels seus interessos, aixís com pels generals de Catalunya trobaran en ell un ardit defensor. Acabades aquestes paraules el senyor Creixell fou xardorosament aplaudit per tots els concurrents.
El batlle senyor Vintró en un curt, però brillantíssim parlament exposà l’agraïment que el poble de Navarcles sentia per l’actuació del que fins fa poc ha sigut el seu diputat, i que esperava poder-li demostrar mitjansat l’unanimitat del sufragi del poble de Navarcles el prop vinent dia 29 (També fou molt aplaudit).
Com el senyor Creixell era esperat en el poble de Santpedor, junt amb els seus acompanyants va pendre comiat dels assistents al sopar i en automòbil varen traslladar-se al susdit poble."