16 de novembre de 2011

Adjudicació de les obres de la carretera de Talamanca (10-02-1932)

La Vanguardia, 10 de febrer de 1932, pàgina 6.

A la secció "Notas del día" s'inclou una notícia procedent de la Generalitat de Catalunya:
"El Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
[...].
Adjudicar definitivamente al señor Antonio Riera la subasta de las obras de la travesía para Navarcles del camino de Navarcles a Talamanca, por la cantidad de 17.932'33 pesetas.
[...]."