17 de novembre de 2011

El Centre Català Autonomista sol·licita adherir-se a la Unió Catalanista (05-07-1912)

L'Estiuada, 5 de juliol de 1912, núm.50, pàgina 3.

A la secció "Noves":

"El novell periodic «Sol-Ixent» qu'es publica a Navarcles s'ha dirigit a la Junta Permanent solicitant l'adhesió a la Unió Catalanista que l'ha aceptat pera presentarlo a l'admisió definitiva en el proper Consell general.
Benvingut sigui al nostre estol y gustosos establim el cambi."