27 de novembre de 2011

Exposició pública dels amillaraments (04-11-1925)

El Pla de Bages, 4 de novembre de 1925, núm.11817

"Els Ajuntaments de Sant Fructuós de Bages i Navarcles, fan públic que havent confeccionat l’apèndix de l’amillarament que ha de servir de basa pel repartiment de la contribució territorial rústica, pequaria i urbana dels termes respectius per 1926-1927; els afectats poden reclamar en les Secretaries respectives, des d’avui fins el dia 20."