10 de novembre de 2011

Festa de la Perseverança a Navarcles i un concert (13-06-1927)

El Pla de Bages, 13 de juny de 1927, núm.7274

Navarcles
Una gran festa. Concert Kiaskar-Diaz Calleja


"Ahir es celebrà a Navarcles la festa de constituirse la Delegació de la Lliga de Perserverància de Manresa ja que Navarcles compta amb un nombre important d’exercitants.
A dos quarts de vuit es celebrà una solemene missa de Comunió en la que hi assistiren uns 80 manresans perteneixents a la Lliga de Manresa amb representacions de persebarants de Sallent, Sampedor i Sant Fructuós de Bages. Fou cantada la “Missa d’Angelis” pel gran nombre d’exercitants i en mitj d’una gran espectació dels navarclins que juntament amb ells omplien totalment l’església. El Rnd Dr. Cornet, Director de la Lliga de Manresa amb la seva acertada i commovedora paraula preparà als oients per a la sagrada comunió dirigint se especialment als novells exercitants aconcellantlos la freqüencia d’aquest sant sagrament puig que confortats amb la Sagrada Eucaristia serian valents en perseverar el nou camí que han emprès. Acabà la missa cantanse el “Crec en un Déu”, “Cristo Vens” i per fi l’himne de Perseverància.
Tot seguit trasladats al local de l’Escola es celebrar un esplendit esmorzar de germanor que per cert reiná una veritable germanor i alegria.
Finalment reunits tots els exercitants presidits pel Sr. Rector de la Parròquia, Dtor Cornet i demés Srs. que formen part de les Juntes d’aquelles Lligues; el Rnd Dr. Cornet feu una exortació als exercitants de Navarcles, encoratjantlos a ser bon perseverants i no defallir mai devant de les contrarietats del mon, quedant per fi constituïda la Delegació de la Lliga la qual donat el gran entusiasme dels seus components, en cal esperar grans fruits.
En fi una bella festa que’l poble de Navarcles en servarà bell recort.

-Durant l’actede comunió el dor de “Les filles de Maria” cantá unes hermoses cançons pròpies al acte.
De nostre simpàtic local Circol Navarclense ens restarà perdurable record de la vetllada d’art selecte quens acaben de donar els eminents i distingits artistes Drta. Josefina de Kiaskar i Sr. Diaz Calleja els quals entusiasmaren freneticament nostre auditori que omplenaba per complert el local, veientse obligats a bisar varis dels números del esquisit programa.
Poques vegades habiem sentit artistes d’aital categoria tant així que desitgem i esperem sentir los ben promte altra vegada aixís que tinguin complerta els compromisos que tenen adquirits.
Cal remarcar aixís mateix la cura amb que foren acompanyats pel jove i notable pianista J. Camarasa."