12 de novembre de 2011

La mort de Teresa Soler Altimiras (27-10-1931)

La Vanguardia, 27 d'octubre de 1931, pàfina 2.

S'inclou l'esquela de Teresa Soler Altimiras: