15 de novembre de 2011

La revista "Sol Ixent" a una exposició de publicacions (29-05-1924 i 10-07-1924)

El Borinot, 29 maig 1924, núm.27, pàgina 10; 10 de juliol de 1924, núm.33, pàgina 13.

El Borinot va organitzar una exposició de "Diaris, periòdics, revistes de tota mena publicats de cent ayns ençà a Catalunya, València, Balears, Roselló.":

"Com dèiem, les adhesions i les felicitacions que ens han arribat, pel nostre projecte de fer una magna exposició de tota mena de publicacions periòdiques aparegudes en terres catalanes, amb motiu d'anar-se a complir el primer centenari de la renaixença, són moltes, i molt valuoses, i plenes d'entusiasme. Tot va vent en popa:
[...].
En Daniel Maideu, de Ripoll, ens ha tramés: [...]; Sol Ixent (Navarcles); [...].
[...]."

Uns mesos després:

"Amb destí a l'exposició que per a temps oportú anem organitzant, de diaris i periòdics, butlletins i gasetes, etc., de tota mena, de qualsevol tendència o color, publicats de cent anys ençà a Catalunya, València, Balears, havem rebut aquests altres exemplars:
[...]; Sol Ixent, de Navarcles; [...]."