24 de novembre de 2011

L'enterrament d'Enric Matóns Prims (08-09-1932)

La Vanguardia, 8 de setembre de 1932, pàgina 2.

S'inclou l'esquela d'Enric Matons Prims: