15 de novembre de 2011

L'èxit de la Santa Missió (26-11-1927)

El Pla de Bages, 26 de novembre de 1927, núm.3792

A la secció "Cròniques Comarcals", des de Navarcles:

"La Santa Missió
Començà el dia 12 del present novembre; essent rebuts els Missioners Rnd. P. Bolós i S.J. i Dr. Manuel Marsenyach, Pvre., a l’entrada del poble, amb solemnial processó i assistència de totes les autoritats i personalitats i una bona gentada.
Tots els actes de la Missió foren extraordinariament concorreguts, i a l’acte general del vespre s’omplia l’església de gom a gom, d’una multitud que escoltava amb interès i daler les fondes i clares veritats que de la trona estant els eren explicades. Formaven part en el seu lloc els propietaris, directors de fàbriques i persones distingides, els quals com un sol home han cooperat i assistit als actes de la Missió.
Com a cosa especialíssima per aquest poble, és que abundaven molts homes, assistint-ne molts a les conferències especials i sobretot a combregar l’últim dia, on no baixaren de 300. També foren nutrídissimes les conferències per a solteres i la conferència a les casades i vídues.
La Comunió del diumenge dia 20, fou una fita gloriosa i única en molts anys, per l’història religiosa d’aquest poble. A la General foren 425 i entre totes unes 800. Durant tota la Missió s’han distribuït 1340 comunions. Cada matí hi ha hagut una bella funció, amb Comunió general i els seus corresponents cants els que hi seguia la instrucció, per cert ben granada i profitosa, com tot el del Rnd P. Bolós que ha dirigit la Missió i fet els sermons de fons. Els punts doctrinals i conferències del Dr. Marsenyach també han estat ben interessants i han acabat de contribuir a la fonda petjada que, gràcies a Deu, aquesta Missió ha obert a les conciències navarclines.
Com a nota simpàtica, cal referir la missioneta per a nens i nenes, verificada els tres darrers dies. Els acompanyaven llures senyors Mestres, els quals també donaren el formós exemple de combregar amb ells a la Comunió general de diumenge. A les deu del mateix diumenge tots els infants oïren missa, feren una xamosa processó amb pendonets a les mans i cantant entusiasticament. Acabat, es feu la benedicció d’infants, sentiren els avisos del P. Bolós, finint amb cants i aclamacions a Jesucrist Rei a a Maria Santíssima. A tots corprengué un acte tan tendre.
Per la tarda fou un veritable plebiscit la processó eucarística, a la que donaren gran relleu les honorables autoritats, acompanyant corporativament a Jesús Sagramentat. A l’ésser a la plaça de Bertran, fou pujat el Santíssim a la Casa Consistorial i col.locat en altaret preparat a la balconada, com acatant sa reialesa. El P. Missioner es dirigí a Jesús suplicant sa divina benedicció per tot aquest poble, que en immensa multitut restava prostrat en l’ampla plaça i que a la veu del Missioner aclamà amb fèrvit entusiasme a Crist Rei i a l’Església Catòlica. Des d’allí el senyor Rector beneí el Santíssim a tot el poble. Tornats a l’església, incapaç d’encabir a tanta gent, s’acomiadaren amb encesa paraula i molt profitosos consells, els dos Missioners i feta la reserva de Nostramo, el P. Bolós donà la Benedicció Papal.
El dilluns al matí hi hagué Ofici per als difunts amb sermó fúnebre pel P. Bolós. Hom pot afirmar que l’èxit assolit per aquesta Missió, ha superat estupendament les més falagueres esperances.

Corresponsal"